מהפכת הייעוץ הפנסיוני

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

מהפכת הייעוץ הפנסיוני

היה זה בשנת 2005 עת ועדת בכר הגישה את ההמלצות שלה לגבי החשיבות שבהפרדה הטוטאלית בין המשווקים והסוכנים של הפנסיה והביטוח לבין היועצים האובייקטיביים של הביטוח הפנסיוני. שנה מאוחר יותר עשו הבכירים במשרד האוצר ככל יכולתם על מנת להגביר את המודעות הציבורית לחשיבות העצומה שיש לניהול של כספי הביטוח והפנסיה משום שמדובר על הכספים שמטרתם להבטיח למשפחה עתיד כלכלי במקרה של אובן כושר עבודה, יציאה לגמלאות, מוות של המפרנס העיקרי ועוד.

לפי המלצות ועדת בכר יש לאסור כל זיקה מכל סוג שהוא בין היועץ הפנסיוני לבין הגופים הוא מייעץ אודותיהם. עם זאת, לפי החוק הבנקים אכן רשאים להעניק ייעוץ לאחר שימכרו את כל קופות הגמל ואת כל קרנות הנאמנות שהיו בבעלותם. תוך חודשים ספורים מכניסת החוק המהפכני לתוקפו נמכרו חיש מהר קופות הגמל וקרנות הנאמנות שהוחזקו על ידי הבנקים והיועצים הפיננסיים מטעם הבנק החלו לייעץ ללקוחות בנוגע להשקעות המשתלמות להם ביותר.

הפרדוקס החוקי

תוך זמן קצר הצליחו הבנקים לעגן בחוק כי תמורת עמלת הפצה אחידה יוכלו לייעץ ללקוחותיהם מבחינה חוקית לבחור בקרן זו או אחרת ומכיוון שמדובר על עמלה אחידה, הרי שכביכול אין באמת זיקה בין הבנקים לקרנות הנאמנות או לקופות הגמל עליהן ממליצים היועצים מטעמם. כפי שאתם מבינים, מדובר על מעין דרך לעקוף את החוקים או יותר נכון לכופף אותם מעט.

דמי הניהול של הקופות והקרנות רק עלו והבנקים הפכו תוך זמן קצר מיצרנים למפיצים בתשלום כשבסופו של דבר נוצר מצב שבו ישנם שני סוגים של תאגידים פנסיוניים: הסוג הראשון הוא היועצים שמקבלים עמלות מהגופים שמולם הם עומדים בחוזה הפצה לכל דבר והסוג השני הוא יועצים בלתי תלויים שמעניקים ללקוחותיהם ייעוץ אובייקטיבי לחלוטין.

ההבחנה בין יועץ לבין משווק

יועץ פנסיוני על פי החוק החדש הוא אדם בעל אישור חוקי לייעץ ללקוחותיו בנוגע לעתידם הכלכלי הפנסיוני שאינו פועל מטעם גוף מסחרי ושאינו בעל חוזה הפצה מסוג כלשהו. לפיכך, הוא יכול לדון עם לקוחותיו באופן האובייקטיבי ביותר תוך בחינה רחבה מאוד של כל האפשרויות העומדות בפניהם כמו למשל ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה שונות ומגוונות ועוד.

היועץ מספק תמונת מבט רחבה, בוחן את האפשרות של הפסד כספים בגין תשלום דמי ניהול גבוהים מדי ומתאים לכל לקוח את האפיק המושלם לו ביותר כמו שחייט תופר חליפת עלית בהתאם למידות הגוף של הלקוח.

משווק פנסיוני הוא מושג שנועד להבדיל את אלו שפועלים מטעם חברת ביטוח או בנק שנמצא בקשרים עסקיים עם גוף פנסיוני כלשהו מאלו שמעניקים ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לחלוטין, להלן: היועצים הפנסיוניים.

אספקטים נוספים במהפכה

לפי החוק החדש שהוביל את המהפכה העובדים יכולים לשנות בכל עת את ההחלטה שלהם לפי ההמלצות האובייקטיביות שיינתנו להם. בעבר מדובר היה בחלום פרוע ולא מציאותי אבל כיום כל אדם יכול בהתאם להמלצות היועץ שלו לשנות את הגוף הפנסיוני שלו, לשנות את מסלול הביטוח, לבחור מחדש את מסלול ההשקעה ועוד ואין איש שיכול לעצור אותו.

בנוסף לכך בתיקון השלישי לחוק שנכנס לתוקפו בשנת 2008 נקבע כי כל אחד יוכל לקבוע את הדרך שבה הוא מעוניין לקבל את הכספים המגיעים לו בבוא העת, אם באופן הוני וחד פעמי ואם באופן חודשי.

לסיכום

אין ספק שהמהפכה בתחום הייעוץ הפנסיוני הניבה פירות טובים מאוד והעלתה את המודעות לסכנות ולעיוותי הצדק שבייעוץ הניתן על ידי הגוף שמספק את המוצר, אבל מצד שני החוק גם הוביל ללא מעט קשרי עסקים מפוקפקים ולדרכים עקלקלות בהן הגופים השונים (הן הגופים הפנסיוניים והן הגופים היועצים או המשווקים) בוחרים ללכת על מנת להתמודד עם המציאות החדשה. לפי כל זה נראה שהחקיקה בנושא עוד עתידה להתפתח ולהשתנות.

ראו גם:

חוק השיווק והייעוץ הפנסיוני

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים