עלויות כפל ביטוחים

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

עלות כפל ביטוחתופעת כפל הביטוחים הפכה בשנים האחרונות לתופעת מדינה של ממש, כאשר בימינו, ישראלים רבים מחזיקים ברשותם מספר פוליסות ביטוח שונות, אשר במקרים רבים מתנגשות זו עם זו. תופעה זו, אשר זוכה לביטויים תדירים בתקשורת ובאולמות בתי המשפט, נובעת בראש ובראשונה מהמגוון הרחב של פוליסות הביטוח השונות בשוק, וכן מהסרבול הניכר באופן הניסוח של פוליסות אלו, המונע פעמים רבות מהאדם מן היישוב מלהבין לעומק את תנאי הפוליסה.

חשוב לזכור בהקשר זה, כי בניגוד לתפיסה הנפוצה, קיומן של שתי פוליסות ביטוח שונות, המכסות תחום זהה, אינן מסייעות למבוטח במרבית המקרים, ואינן מעניקות לו תנאים טובים יותר בעת הצורך. בפועל, כפל ביטוח מהווה במרבית המקרים בזבוז כספי לשמו, זאת ותו לא.

מהו מקורה של התופעה?

מטבע הדברים, שוק הביטוח בישראל, כמו גם בשאר מדינות העולם, מתבסס בראש ובראשונה על החשש הטבעי שיש לכל אדם מהעתיד, חשש אשר מוביל את האדם לרכוש פוליסת ביטוח אשר נועדה להעניק לו "גב" בעת צרה. מדי יום, סוכני הביטוח הפועלים מטעם חברות הביטוח הפרטיות עושים שימוש בפחד טבעי זה, וזאת לצורך שיווקם של ביטוחים שונים ומגוונים, והגדלת רווחיהם העסקיים.

עם זאת, התחרות ההולכת וגוברת בשוק הביטוח בין כלל הגורמים המעורבים, מובילה כל חברה לנסות ולהגדיל את היקף מכירותיה ככל הניתן, כאשר רצון עסקי זה מוביל ליותר ויותר מקרים בהם הלקוחות, אשר לא תמיד בקיאים בסוג פוליסת הביטוח העומדת לרשותם, בוחרים לרכוש פוליסת ביטוח נוספת, מתוך מחשבה ש"כל המרבה – הרי זה משובח". אף שהמצב בפועל לא תמיד כך, חברות הביטוח הפרטיות לרוב אינן מיידעות את הלקוח בדבר האפשרות של היווצרות כפל ביטוחים, וזאת במטרה להגדיל את רווחיהן.

גורם נוסף להיווצרות התופעה, אשר נובע אף הוא מהתחרות הגוברת בתחום שוק הביטוח, הוא הגיוון הרחב בין פוליסת הביטוח השונות, כאשר כל פוליסה מציעה תנאים שונים במקצת מרעותה, וכיסוי ביטוחי שונה אף הוא. מסיבה זו, ובשעה שאדם מעוניין לבטח עצמו באופן מלא, ובמגוון תחומים שונים, עליו להחזיק במספר פוליסות ביטוח שונות, אשר בתחומים מסוימים מעניקות כיסוי ביטוחי זהה, אך לא ניתנות למימוש כפול בשעת הצורך.

מה המשמעות מבחינת הצרכן?

תופעת כפל הביטוחים אינה עוד תופעה שולית, אשר משפיעה רק על מתי מעט האזרחים אשר מצבם הכלכלי מאפשר להם לרכוש מספר ביטוחים. בישראל של שנת 2014, כמעט כל אזרח חשוף באופן ישיר למספר רב של פוליסות ביטוח שונות, אשר מוצעות מטעם מקום העבודה, מטעם סוכני הביטוח השונים, ועוד. עובדה זו מקשה במידה ניכרת על הצרכן לערוך מעקב שוטף באשר לכיסוי הביטוחי העומד לרשותו.

מסיבה זו, מרבית הישראלים מתוודעים לראשונה לתופעת כפל הביטוחים רק בשעה שהחשבונית בגין תשלום הפרמיה מוגשת לביתם, וזאת בגין מספר ביטוחים שונים ובעלי כיסוי ביטוחי זהה. במרבית המקרים, בשלב זה אין לאזרח ברירה אלא לקבל את הדין, ולהסכין עם תשלום כפול ואף משולש לחברות הביטוח השונות, וללא קבלת תמורה בפועל.

לעומת זאת, התייעצות מקדימה מול יועץ פנסיוני מקצועי ובעל ניסיון, תאפשר ללקוח לקחת את המושכות בידיו, ולגבש תוכנית ביטוחית מפורטת ומקיפה אשר תעניק לו ביטוח מקיף ומלא, וזאת בתמורה לתשלום המינימאלי הנדרש, ולא שקל אחד יותר מהנדרש. בנוסף, ליווי צמוד מצד יועץ פנסיוני יאפשר ללקוח לנהל משא ומתן יעיל מול חברות הביטוח, מה שיכול להסתכם בחיסכון כספי של מאות ואלפי שקלים בשנה.

עלות כפל ביטוח