ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?החיסכון הפנסיוני נמנה על הנכסים החשובים ביותר שלא לומר המשמעותיים ביותר שצובר אדם בימי חייו. ההשקעה בתכנית הפנסיונית צריכה לענות על שלושה צרכים מרכזיים: שמירה על רמת החיים של המוטבים במקרה של מות המבוטח, הגנה על רמת ההכנסה של המשפחה במקרה שהמבוטח הופך לנכה וחיסכון שמיועד לתקופת הגמלאות.

בשוק המוצרים הפנסיונים קיימים ארבעה מוצרים עיקריים: קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה. במאמר זה נתמקד בהשוואה בין קרן פנסיה לבין ביטוח מנהלים מבחינת פרמטרים שונים ונציין כבר עכשיו כי ההחלטה אינה פשוטה ובכל מקרה ההמלצה היא להתייעץ אודות הבחירה הנכונה והמתאימה ביותר עבורכם באופן אישי עם יועץ פנסיוני תוך מתן עדיפות ליועץ פנסיוני אובייקטיבי ובלתי תלוי.

תכולה

גם ביטוח מנהלים וגם קרן פנסיה מכילים ביטוח לשלושה סיכונים שכוללים זקנה, נכות ומוות. עם זאת, ישנו שוני מסוים בין קרנות הפנסיה לביטוח המנהלים בנוגע לאופן שבו נקבעים סכומי הביטוח עבור כל אחד ואחד מהסיכונים הנ"ל. בעוד שבביטוח מנהלים המבוטח נהנה ממידה רבה של גמישות, הרי שבקרנות הפנסיה הגמישות בעניין זה חלקית בלבד: באפשרות המבוטח לבחור מתוך מגוון מצומצם של מסלולים שמציעה הקרן ומתוכם בלבד.

צורת ההתקשרות

קרנות הפנסיה מנוהלות לפי תקנון בסיסי שבו מוגדרות כל החובות והזכויות של העמיתים בקרן. תקנון זה ניתן לשינוי באישור האוצר על ידי החברה שמנהלת את הקרן. בניגוד לכך, התכניות של ביטוח המנהלים מבוססות על חוזה ביטוחי שנערך בין החברה המבטחת למבוטח וחוזה זה בדרך כלל אינו ניתן לשינוי.

דמי הניהול

דמי הניהול של החיסכון נגבים מהמבוטחים בשתי דרכים: כאחוז מהצבירה השנתית וכאחוז מסוים מההפקדה השוטפת. בסעיף זה ניתן לראות עדיפות לקרנות הפנסיה כיוון שהשיעור המקסימאלי שניתן לגבות עבור ניהול הקרן מהפרמיה הוא שישה אחוז ודמי הניהול המקסימאליים מהצבירה הוא חצי אחוז במקרה שמדובר על קרנות פנסיה ואילו בביטוח מנהלים דמי הניהול המרביים שניתן לגבות הם 13% מהפרמיה ודמי הניהול המרביים שניתן לגבות מהצבירה הם שני אחוז.

חשוב לדעת שישנו גם שיעור מינימאלי לדמי הניהול. כך למשל דמי הניהול המינימאליים בקרנות הפנסיה הם שני אחוז מהפרמיה ורבע אחוז מהצבירה ובמקרה של ביטוח המנהלים מדובר על סכום מינימאלי בשיעור של שלושה אחוז מהפרמיה ואחוז ורבע ומהצבירה.

אופן הקבלה של הכספים

במידה והמבוטח יסבול מנכות או שייצא לגמלאות, יקבל קצבה חודשית גם מהקרן וגם מביטוח המנהלים. עם זאת, במקרה של מוות תשלם קרן הפנסיה תשלום חודשי למוטבים שלו ואילו חברת הביטוח תשלם תשלום חד פעמי בלבד או תשלום חודשי לתקופה מוגבלת.

יחס ההמרה

על מנת לחשב את גובה התשלום החודשי שישולם למבוטח בזמן הפעלת הביטוח, מחלקים את הסכום שנצבר במספר החודשים שנותרו למבוטח עד הגיעו לגיל של תוחלת החיים הממוצעת. מן הסתם ככל שמקדם ההמרה (מספר החודשים) גבוה יותר, כך התשלום נמוך יותר.

ההבדל בין קרן פנסיה לבין ביטוח מנהלים הוא שבקרן פנסיה מקדם ההמרה נתון לשינויים וישנו סיכוי לא רע שייקבע רק בעתיד עם פרישתו של המבוטח ואילו בביטוח מנהלים יחס ההמרה מבטיח הגנה מפני עלייה בתוחלת החיים. מאחר ותוחלת החיים עולה ללא הפסקה משנה לשנה, יש להתחשב בנתון זה כשבאים לבחור את האפיק המתאים ביותר לחיסכון.

אפיקי ההשקעה

בביטוח מנהלים המבוטח נהנה מהיכולת לבחור בעצמו את אפיקי ההשקעה בהתאם לאופיו והעדפותיו. עם זאת, אלו שחברים בקרנות פנסיה צריכים להשקיע לפחות שלושים אחוז מהכספים שלהם באגרות חוב צמודות למדד שנושאות ריבית קבועה של 4.8% לשנה. יתר הכספים מושקעים בהתאם למדיניות ההשקעה עליה הסכימו העמיתים או לפי ראות עיניו של המבוטח.

לסיכום

במאמר זה נגענו על קצה המזלג במספר הבדלים בסיסיים בין קרנות פנסיה לביטוח מנהלים אך חשוב להבין כי ישנם עוד לא מעט הבדלים קטנים וגדולים כאחד. מה שחשוב להבין הוא שלכל אחד מתאים אפיק שונה וישנם אף כאלו שבוחרים להחזיק גם בקרן פנסיה וגם בביטוח מנהלים במקביל.

הבחירה במוצר הפנסיוני היא החלטה אינדיבידואלית שלוקחת בחשבון את גובה השכר של העובד, את מצבו הבריאותי, את גילו, רמת החשיפה שלו לשינויים, את אופי ההשקעה שהוא מעוניין בו ועוד.

בהתאם לכל זה, כפי שציינו בתחילת המאמר שזה עתה קראתם, ההמלצה הגורפת מפי המומחים בתחום היא לבחור להתייעץ בנושא עם יועץ פנסיוני אובייקטיבי ובלתי תלוי על מנת לקבל את ההחלטה המושכלת והמותאמת ביותר האפשרית.

מה עדיף ביטוח מנהלים או קרן פנסיהאחת השאלות הנפוצות ביותר בקרב אנשים רבים היא מה עדיף ביטוח מנהלים או קרן פנסיה? שני המסלולים נועדו להבטיח קצבה חודשית למבוטח כאשר יגיע לגיל הפרישה ולספק כיסוי עבור אובדן כושר עבודה או מוות. אך עם זאת שני המסלולים הללו שונים אחד מהשני. אז כיצד נבחר מה עדיף- ביטוח מנהלים או קרן פנסיה? המאמר הבא הוא בשבילכם. 

 

מה עדיף ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

על מנת לענות על השאלה הזו יש להבין מהו ביטוח מנהלים ומהי קרן פנסיה. 

 

  • ביטוח מנהלים

 

מהו ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים הוא מסלול לחיסכון כספי עבור גיל הפרישה. ביטוח מנהלים כולל גם כיסויים למקרים של נכות ואובדן כושר עבודה, או מקרים של מוות. בביטוח מנהלים אין הגבלה על גובה ההפקדה החודשית לפנסיה. 

ביטוח מנהלים הוא למעשה חוזה אישי, פוליסת ביטוח, הנחתם בין המובטח לבין חברת הביטוח. החוזה הנחתם מגדיר את תנאי של המבוטח בביטוח המנהלים. תנאים אלה הם קבועים ואינם ניתנים לשינוי על ידי אף אחד מהצדדים. יש לכך יתרון משמעותי, שכן במידה ונקבעו תנאים טובים הם נשמרים עד לגיל הפרישה. לעומת זאת, במצב בו התנאים בחוק טובים יותר מהתנאים שנקבעו בחוזה שלכם, לא תוכלו לשנות אותם לטובתכם. כלומר, גם אם יחולו שינויים בנושא דמי הניהול בביטוח מנהלים או בנושא עלויות ביטוחיות, הם לא יחולו על פוליסות קודמות. 

החוזה שחתמתם מול חברת הביטוח לא מאפשר לכם לעבור לחברת ביטוח אחרת ולשמר את תנאי הפוליסה הקיימת. כלומר, במידה שחתמתם על פוליסה בחברת ביטוח, אתם לא מרוצים מהתשואות שחברת הביטוח משיגה עבורכם ואתם מחליטים לעבור לחברת ביטוח אחרת, אתם תאבדו את כל התנאים שהיו בפוליסה הקודמת. עם זאת, מה שחברת הביטוח התחייבה אליו עליה לספק. 

כיסוי נכות בביטוח מנהלים

במועד ההצטרפות לביטוח מנהלים, העובד ימלא שאלון והצהרת בריאות. בהתאם לגיל שלו, למצב הבריאותי שלו ולעיסוק שלו תקבע עלות הביטוח. בביטוח מנהלים המבוטח מכוסה בכיסויים הביטוחים ללא תקופת אכשרה. כמו כן, בביטוח מנהלים ניתן לבטח עיסוק ספציפי הנחשב לעיסוק ייחודי יחסית (לדוגמא פסנתרן). כך במצב של אובדן כושר עבודה בעיסוק הספציפי של אותו אדם הוא יפוצה בקצבה על אובדן הכנסה. 

יש לקחת בחשבון כי חברת הביטוח יכולה לקבוע החרגות או תנאים חיתומיים בהתאם למצבו הרפואי של המבוטח. 

 

כיסוי בביטוח מנהלים במקרה של מוות

בביטוח מנהלים יש לרכוש את הביטוח ככיסוי נוסף. כלומר, יש לרכוש פוליסת ביטוח חיים באופן פרטי. המוטבים יהיו המוטבים אותם יבחר המבוטח והם אלה שיקבלו את הכיסוי. הכיסוי יתקבל כסכום חד פעמי שפטור ממס. 

 

מקדם המרה בביטוח מנהלים

מקדם המרה מבטא את תוחלת החיים לאחר גיל הפרישה. בביטוח מנהלים מקדם ההמרה נקבע בתנאי הפוליסה ואינו יושפע משינויים בתוחלת החיים. למבוטחים לפני שנת 2013 קיים מקדם המרה מובטח ואילו למבוטחים לאחר שנת 2013 ייקבע מקדם ההמרה בגיל 60 ולאחר מכן לא ישתנה. 

 

דמי ניהול בביטוח מנהלים

דמי הניהול בביטוח מנהלים ייקבעו במועד ההצטרפות לפוליסה ויתעדכנו לאורך השנים. דמי הניהול המקסימליים בביטוח מנהלים עומדים על 4% מהפקדה ו1.05% מצבירה. ניתן להתמקח ולהוזיל את דמי הניהול בביטוח מנהלים.

 

  • קרן פנסיה

 

מהי קרן פנסיהמהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא מסלול לחיסכון כספי עבור גיל הפרישה. קרן פנסיה כוללת גם כיסויים למקרים של נכות ואובדן כושר עבודה, או מקרים של מוות. ההפרשה החודשית של קרן פנסיה תהיה 20.83% מהמשכורת. מתוכן 6% יהיו על חשבון המבוטח והיתר על חשבון המעסיק. 

קרן פנסיה היא למעשה מסלול חיסכון שנועד לשלם לכם קצבה חודשית בגיל הפרישה. במהלך שנות העבודה, אתם והמעסיק שלכם תפקידו כסף בקרן הפנסיה. הכסף שהופקד בקרן הפנסיה ישלם את הקצבה שלכם מרגע הפרישה. 

קרן פנסיה מנוהלת על ידי תקנון קרן פנסיה. תקנון זה מנוסח על ידי הנהלת הגוף המנהל בכפוף לאישור משרד האוצר. כלומר, כל עדכון, שינוי או שיפור המאושר בחוק, חל על עמיתי קרן הפנסיה. 

בנוסף, בקרן פנסיה חל עקרון ערבות הדדית. כלומר, כל החוסכים בקרן פנסיה מבטחים אחד את השני וערבים להבטחת תקבולים עתידיים, אחד של השני. כתוצאה מכך, עלות הכיסוי הביטוחי בקרן פנסיה זולה יותר מאשר במסלולים אחרים. 

קראו עוד: בחירת קרן פנסיה

כיסוי נכות בקרן פנסיה

כיסוי הנכות מעניק כיסוי עד לגובה של 75% משכר המבוטח בקרן, בהתאם למסלול הביטוח שנבחר על ידי העמית בקרן הפנסיה. מדובר בכיסוי זול יחסית שרלוונטי גם במקרה של נכות חלקית. אך יש לקחת בחשבון כי קיימת תקופת אכשרה של 60 חודשים בהם המבוטח לא נהנה מכיסוי הביטוח בגין מחלה קיימת. לכן, אם אתם סובלים ממחלות רקע, יש לקחת נתון זה בחשבון. 

דבר נוסף שיש לקחת בחשבון הוא העובדה שקרן הפנסיה מעניקה כיסוי לכולם בלי התייחסות לעיסוק ספציפי וייחודי. כלומר, במידה שמנתח נפצע בידיו ואינו יכול להמשיך לעבוד בעבודתו, אך יוכל להמשיך לעבוד בעבודה אחרת, הוא לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי בגין אובדן כושר עבודה. בביטוח מנהלים לעומת זאת, יש ביטוח לעיסוק ספציפי. עם זאת, יש לקרן הפנסיה מוצר משלים בשם מטריה ביטוחית. מטריה ביטוחית מציעה למבוטח שמעוניין להרחיב את הכיסוי להגדרת עיסוק או לבטל את תקופת האכשרה. המטריה הביטוחית ניתנת באופן פרטי מחברת הביטוח ובתשלום נוסף.

 

כיסוי קרן פנסיה במקרה של מוות

קרן פנסיה כוללת כיסוי המעניק קצבה חודשית לשאירים במקרה של מוות. כלומר, הקצבה ניתנת לשאירים בלבד. הקצבה הניתנת לשאירים מתחלקת-

  • עד 60% מהשכר עבור בן או בת הזוג של הנפטר. 
  • עד 40% מהשכר לכלל הילדים של הנפטר, עד גיל 21 בלבד. 

גובה הכיסוי לקצבה הניתנת לשאירים נקבע במועד ההצטרפות לפוליסה. גובה הכיסוי לא משתנה לאורך תקופת החיסכון כולה. 

קראו עוד: פרישה מוקדמת לפנסיה תקציבית

מקדם המרה בקרן פנסיה

מקדם המרה מבטא את תוחלת החיים לאחר גיל הפרישה. הקצבה החודשית שמגיעה למבוטח תחושב על ידי חלוקת סכום החיסכון שנצבר במקדם ההמרה. 

מקדם המרה בקרן פנסיה מושפע מנתון תוחלת החיים הכללית ומשינויים דמוגרפיים ארציים. יש לכך חיסרון, מאחר שתוחלת החיים מתארכת עם השנים. כלומר, גובה מקדם ההמרה לקצבה עולה והופך את הקצבה החודשית לקטנה יותר עבור אותו גובה חסכון. 

שימו לב כי מקדם ההמרה בקרן פנסיה אינו קבוע ויכול להשתנות גם לאחר היציאה לפנסיה. 

דמי ניהול בקרן פנסיה

דמי ניהול בקרן פנסיה ישפיעו על גובה החיסכון הסופי לפרישה. דמי הניהול המקסימליים בקרן פנסיה עומדים על 6% מהפקדה ועוד 0.5% מצבירה. ניתן להתמקח ולהוזיל את דמי הניהול בקרן הפנסיה. קיימות קרנות פנסיה שונות המציעות דמי ניהול אטרקטיביים. 

 

אז מה עדיף ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

כפי שהבנו עד עכשיו, היתרונות והחסרונות של ביטוח מנהלים ושל קרן פנסיה משתנים בכל קטגוריה. בשוק הפנסיוני, בדרך כלל תהיה עדיפות לקרן פנסיה ברוב השכר הראשון על פני ביטוח מנהלים. אך זה לא בהכרח יהיה המסלול המומלץ, שכן תלוי בגורמים שונים כמו גובה השכר, גיל ועוד. 

לכן, ההמלצה שלנו בהתלבטות בין השניים, הוא להתייעץ עם סוכן פנסיוני מוסמך. הנ"ל יבנה לכם תכנון פיננסי הכולל שקלול של צרכים אישיים, הערכת מצב ובחינת סיכונים ויוכל להמליץ לכם על המסלול העדיף עבורכם. 

 

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

כל מה שצריך לדעת על קרנות פנסיה ותיקות בניהול מיוחד של חברי "אגד" בע"מ

תכנון פרישה – מי שיקדים לתכנן את פרישתו ייהנה מרווחה כלכלית