מס על פנסיה וגמלאות

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

הקלות מסבמשך השנים עובד אדם למחייתו. כחלק מהדאגה לעתיד מפריש העובד ועל פי רוב גם המעסיק (או העובד העצמאי) כספים שונים שיעמדו לרשותו בעת זקנה. מכיוון שהמדינה רואה חובה לעצמה לעודד את ההפרשות לחסכונות הפנסיוניות היא החליטה לנקוט מספר צעדים שמהותם מתן הקלות מס. צעדים אלה רלוונטיים הן לתקופה של ההפרשה לחסכונות פנסיוניים (קופת גמל וביטוח מנהלים, למשל) והן לתקופה שלאחר הפרישה מהעבודה.

לפני שנדון בכמה עניינים חשובים בהקשר של מיסוי פנסיה וגמלאות, ראוי לציין כיצד המדינה החליטה לעודד את החסכונות הפנסיוניים ולהקל על הגמלאים הזכאים לפיצויים ולגמלאות מסוגים שונים.

  • ראשית, חוקקה המדינה את חוק פנסיית חובה. על פי חוק זה חובה על כל מעסיק להפריש לעובדיו אחוז מינימלי מהשכר לטובת חיסכון פנסיוני.
  • שנית, גם על העובד מוטלת חובה להפריש סכום מסוים באחוזים, לטובת חיסכון לעת זקנה.
  • שלישית, עבור הפקדות לפנסיה, לקופת גמל או לביטוח מנהלים (וכן לקרנות השתלמות) מקבל העובד והמפקיד העצמאי הטבות מס שונות. ההטבות העיקריות הן מסוג זיכוי ומסוג ניכוי.
  • רביעית, לאחר הפרישה מהעבודה זכאי הפנסיונר לקבל הטבות מס שונות, הן על פיצויי פרישה והן על הגמלאות החודשיות. לעיתים הזכאות של מסלול אחד בא על חשבון זכאות המסלול השני, כך שיש מקום להתייעץ בכל מקרה לגופו. יש כאלה שעבורם עדיף לבקש פטור ממס על כספי פיצויים ואילו עבור אחרים עדיף לממש פטור מגמלה חודשית.

שינויים בקופות הגמל

היבט מרכזי של מס על פנסיה וגמלאות מצוי בשינוי שבוצע לפני מספר שנים בתחום קופות הגמל. קופות הגמל, שנחשבות לחיסכון פנסיוני מקובל, היוו בעבר הלא רחוק מקור לכספים ששימשו את החוסכים הרבה לפני גיל הפרישה. לפני שנת 2008 ניתן היה לבצע משיכה מקופות הגמל באופן חופשי למדי, לאחר שהסתיימו 15 שנים של חיסכון.

באותם שנים ניתן היה להמשיך לחסוך את הכספים עד לגיל פרישה מעבודה, אולם לא הייתה חובה לעשות כן ועל משיכה לא חויב החוסך בתשלום מס.

כחלק מהרפורמה בענף הפנסיה והגמל, החליטה המדינה לשנות מצב זה ולהפוך את קופות הגמל למכשיר פנסיוני לקצבה. אמנם, גם כיום ניתן לבצע משיכות לפני גיל הפנסיה ללא חיוב במס, אולם הדבר מותנה בקריטריונים קשיחים למדי. בין היתר מדובר על כספים שהופקדו לקופת הגמל לפני הרפורמה, משיכה שמבוצעת על ידי יורשיו של חוסך שנפטר וכן במידה ומדובר על קופה שבה סכום נמוך במיוחד (בהתאם להוראת שעה שתוקפה מוגבל).

על מנת לבצע משיכה של סכום גבוה, באופן חד פעמי ולא כקצבה, ללא תשלום מס, יש לבדוק שבקופת הגמל נותר סכום מספק לצורך קצבה חודשית מינימלית, שעומדת כיום על סך של 4500 ₪ בקירוב. במידה והמצב שונה, על משיכה ישולם מס בשיעור של 35 אחוזים, סכום חריג שנועד להוות גורם מרתיע למשיכה שלא כדין.

מיסוי קצבה

לאחר שסקרנו את המיסוי במקרים של קופת גמל במשיכה בסכום אחד (משיכה הונית), יש לזכור שגם הכנסה קצבתית מהווה בישראל הכנסה לכל דבר, בדומה להכנסה מעבודה. לכן, גם על הכנסות מקצבה וגמלה ישנה חובת מיסוי, אלא שכאן יש שוני לעומת הכנסה מעבודה.

על גמלאות ניתן לקבל הקלות מס שנקבעו תוך שקלול של כמה גורמים:

  • ראשית, גובה הקצבה. על סכום של מעל לקצבה מזכה ישולם מס מלא.
  • שנית, גיל הפרישה המקובל.
  • שלישית, מימוש פטור ממס בגין תגמולי פרישה ופיצויים.
  • רביעית, שיעור הפטור ממס התקף באותה עת. בשנים האחרונות הוחלט על עליה הדרגתית בשיעור הפטור ביחס להכנסה. מפטור של 35 אחוז מההכנסה, הפטור צפוי לעלות באופן הדרגתי, מה שצפוי להקל על הפנסיונרים של העתיד.

 

אולי יעניין אותך גם:

הסכם פרישה מרצון – המדריך השלם