סוגי ביטוחים

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

סוגי ביטוחיםאחד הנושאים שאף אחד לא שש להתעסק אתו הוא נושא הביטוח. הסיבה לכך נעוצה בזוג עובדות בסיסיות. הראשונה היא שאף אחד לא מעוניין לחשוב על היום שבו יצטרך להפעיל את הביטוח במקרה של אסון, והשנייה היא שמדובר על נושא שרב הנסתר על הגלוי בו. למעשה מעטים האנשים שאינם סוכני ביטוח או יועצים פנסיוניים שמסוגלים להבין את הכתוב בסעיפים השונים שכתובים בכל פוליסת ביטוח בסיסית.

על מנת לעשות מעט סדר בבלגן החלטנו לכתוב עבורכם את המדריך המקוצר שלפניכם שדן על קצה המזלג בסוגי הביטוחים השונים.

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא ביטוח שמטרתו להבטיח לאדם העובד שגם במקרה שבו לא יוכל להמשיך ולהשתכר, עדיין יוכל ליהנות מתשלומים חודשיים וזאת בתמורה להפרשה קבועה לחיסכון. ההפרשה לביטוח המנהלים מבוצעת הן על ידי העובד והן על ידי המעסיק שלו (או רק על ידי העובד במידה ומדובר על עצמאי) והכספים מושקעים באפיקים שונים לפי ראות עיניו של המבוטח.

הביטוח הנ"ל מכסה את העובד מפני מקרים של מוות, מבטיח לו תשלומים לאחר הפרישה לגמלאות ובמקרים מסוימים המעביד יכול לבחור להפריש מדי חודש כספים נוספים למקרה של פיטורין או אובדן כושר עבודה.

קרן פנסיה

גם קרן פנסיה היא סוג של תכנית לביטוח פנסיוני שמיועדת עבור עובדים שמעוניינים להבטיח לעצמם תשלומים חודשיים שישולמו להם לאחר פרישתם לגמלאות. ההפרשה החודשית לקרן הפנסיה מבטחת את המבוטח כנגד מצבים של מוות (אופציונלי), פרישה לגמלאות או נכות שתפגע ביכולת ההשתכרות של המבוטח.

דמי הניהול של קרן הפנסיה נמוכים יותר מאלו של ביטוח המנהלים אך אפיקי ההשקעה לא נתונים לשיקולו הבלעדי של המבוטח. כך למשל שלושים אחוז מהכספים שנצברים בחיסכון מושקעים באגרות חוב שמנפיקה המדינה עבור קרנות הפנסיה לצורך העניין.

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא הוא ביטוח שכל רוכש דירה באמצעות הלוואה בנקאית מחויב לרכוש במעמד רכישת הדירה. ביטוח זה מורכב משני חלקים עיקריים. הראשון הוא ביטוח חיים מסוג ריסק שמבטיח שבמקרה של מות המבוטח שיתרחש לפני שיספיק להחזיר את ההלוואה יהיה זכאי הבנק לקבל את יתרת התשלומים והשני הוא ביטוח מבנה.

ביטוח מבנה מכסה את הלווה מפני מצבים בהם יגרמו נזקים למבנה הדירה כשלביטוח זה ניתן להוסיף ביטוח תכולה שמכסה את הלווה מפני נזקים אפשריים לציוד ולריהוט שממוקם בדירה.

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות הוא ביטוח שניתן במדינת ישראל בשלושה רבדים שמטרתו היא לכסות את המבוטח כנגד מקרים שבהם יצטרך לעמוד בהוצאות כספיות משמעותיות בגין תשלום עבור טיפולים רפואיים. הרובד הראשון הוא ביטוח הבריאות הממלכתי שהטיפולים הכלולים בו נקבעים על ידי משרד הבריאות ומוצעים באופן שווה לכלל האזרחים, הרובד השני מסופק על ידי קופות החולים שמציעות סוגי ביטוחים מורחבים תמורת תשלום, והשלישי הוא ביטוח בריאות שמצע על ידי חברות הביטוח הפרטיות.

ביטוח חיים

בשונה מביטוח החיים שמהווה חלק מביטוח המשכנתא, כאן מדובר על ביטוח חיים שמכיל מרכיב של חיסכון. המשמעות היא שמדי חודש המבוטח מפריש כספים לחיסכון שמופקד בידי חברת הביטוח ובמקרה של מוות או אובדן כושר עבודה החברה משלמת תשלומים חודשיים או חד פעמיים לפי הקבוע בפוליסה למבוטח או לבני משפחתו שהותיר מאחור.

לסיכום

מלבד הסוגים השונים שהוזכרו לעיל ישנם עוד מספר סוגים של ביטוחים וכפי שאתם כבר מבינים ודאי בעצמכם מדובר על נושא מורכב בצורה בלתי רגילה. כיצד ניתן אפוא לדעת איזה סוג של פוליסה מומלץ לרכוש ובאיזה סוג של ביטוח מומלץ לבחור? ובכן, על מנת לבחון את מצבכם האישי ולהתאים עבורכם את הפוליסה המומלצת והמתאימה ביותר ישנה חשיבות עליונה לגשת להתייעצות אצל יועץ פנסיוני אובייקטיבי ובלתי תלוי ויפה שעה אחת קודם.

סוגי ביטוחים