חברות ביטוח חייבות ליידע על כפל ביטוחים רפואיים

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

חובת יידוע בחברות הביטוחבישראל של שנת 2014, העלייה המתמשכת בתוחלת החיים במהלך העשורים האחרונים לא נסתרת מעיני הציבור, כאשר יותר ויותר ישראלים בוחרים מדי שנה לבטח עצמם בביטוח רפואי באמצעות חברות הביטוח. אף שמדינת ישראל מעניקה לכל תושב במדינה ביטוח רפואי אישי, אשר עלותו ממומנת באמצעות מס הבריאות אותו כל תושב נדרש לשלם, בפועל הביטוח הממשלתי אינו מעניק כיסוי רפואי מקיף בעת צרה, מה שמוביל תושבים רבים לרכוש באופן עצמאי ביטוח רפואי פרטי.

עם זאת, המגוון הרחב של הביטוחים הרפואיים בשוק מחד, וחוסר הבהירות בשאלה מתי ביטוח פרטי כולל גם ביטוח רפואי מאידך, מובילים לתופעה מוכרת, במסגרתה יותר ויותר ישראלים מחזיקים ברשותם למעלה מביטוח רפואי אחד, וזאת לעיתים אף באותה חברת ביטוח.

אף כי מבחינת חברות הביטוח זהו כמובן דבר חיובי, המגדיל את הכנסותיהן הכספיות מכל מבוטח, הרי שמבחינת המבוטחים עצמם, המחזיקים בכפל ביטוחים מיותרים שאינם מעניקים להם כל יתרון, מדובר בהוצאה כספית מיותרת, אשר עשויה להגיע לאלפי שקלים בשנה.

בית המשפט קבע – חברת הביטוח מחויבת להודיע למבוטח על כפל ביטוחים

בתחילת שנת 2012, הוגשה תביעה ייצוגית כנגד חברת הביטוח הראל, וזאת בגין סוגיה זו בדיוק. במסגרת התביעה, אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, טענו התובעים כי לאורך השנים, חברת הראל סיפקה למבוטחיה שורה ארוכה של ביטוחי בריאות כפולים. כאשר בעת החתימה על ביטוח רפואי חדש, החברה לא הודיעה למבוטחים על קיומו של ביטוח רפואי נוסף העומד לרשותם באותה החברה, וזאת אף שקיומם של שני הביטוחים לא העניק למבוטח כל תועלת, והיווה בזבוז כספי לכשעצמו.

אף כי התביעה הוגשה בראשיתה כתביעה ייצוגית, הרי שלאור הקושי באיתור המספר המדויק של המבוטחים אשר לא נודע להם אודות קיומו של ביטוח כפול, הוחלט בהמשך לוותר על הדרישה לפיצוי ייצוגי. עם זאת, בית המשפט בחר לקבל את טענות התובעים, ומשכך הורה כי חברת הביטוח הראל תחויב להודיע למבוטחיה בעת חתימתם על ביטוח בריאות חדש, כי עומד לרשותם זה מכבר ביטוח בריאות ישן, וזאת טרם החתימה על פוליסת הביטוח החדשה.

החלטה זו, אשר התקבלה בהסכמתה מרצון של חברת הביטוח הראל, אף עוגנה בפסק דינו של בית המשפט.

נוסף על כך, וחרף העובדה שהתביעה איבדה את המעמד הייצוגי שלה, בית המשפט קבע כי התנהלותה של חברת הביטוח הראל בסוגיה זו מצדיק פסיקת פיצויים כספיים, כאשר הסכום שנפסק עמד על חצי מיליון ש״ח, ומתוכם 175,000 ש״ח החזר הוצאות משפט.

מה המשמעות בפועל?

בעקבות פסק הדין, וכפי שחברת הביטוח הראל התחייבה, בכל פוליסת ביטוח רפואי המוצעת ללקוח אשר מחזיק זה מכבר בפוליסת ביטוח רפואי קודמת, מובהר במפורש בכתב הפוליסה כי ללקוח יש כבר ביטוח רפואי קודם, כאשר חברת הביטוח ממליצה לו לבחון את הסוגיה טרם חתימתו על הפוליסה החדשה.

כמו כן, חברת הראל התחייבה לפנות בכתב באופן הדרגתי לשאר המבוטחים בביטוחי בריאות כפולים, ולהציע להם לקיים התייעצות עם גורם מקצועי במטרה לבחון מהו הכיסוי הביטוחי המתאים להם ביותר.

אף כי התביעה עצמה התייחסה לחברת הביטוח הראל לבדה, הרי שעמדתו של בית המשפט בדבר חובתה של חברת הביטוח להתריע בפני מבוטחיה במקרים של ביטוח רפואי כפול צפויה ליצור תקדים משפטי, המכיר בזכותו של המבוטח לקבל מידע מלא ומפורט אודות פוליסת הביטוח הרפואי שברשותו, ובמיוחד במקרה של כפל ביטוחים.

חובת יידוע בחברות הביטוח