תכנון מס בפנסיה

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

תכנון מס בפנסיהבמהלך השנים האחרונות, והודות להתפתחויות הרפואיות המשמעותיות שחווה העולם המודרני, מרבית בני האדם חיים לפרק זמן ארוך משמעותית מבעבר, כאשר בשלב מסוים מגיע הרגע בו כל אדם מעוניין לנוח וליהנות מפירותיה של עבודתו הקשה לאורך השנים.

מסיבה זו, החוק בישראל מגדיר גיל מסוים, אשר עם ההגעה אליו כל אדם זכאי לפרוש מעבודתו, ולפדות את החיסכון הפנסיוני אשר בו השקיע לאורך שנות עבודתו הארוכות.

עם זאת, בפועל מרבית התושבים בישראל אינם תמיד בקיאים בסוגיית החיסכון הפנסיוני, כאשר הדבר נובע במקרים רבים מחוסר היכולת או הרצון לנקוט בתכנון כלכלי לטווח ארוך, אשר יבטיח את בטחונו הכלכלי של האדם גם בעת יציאתו לפנסיה, ואובדן מקור הכנסתו העיקרי. חשוב לזכור בהקשר זה, כי מטבע הדברים, הגעתו של האדם לגיל זקנה, וההוצאות רפואיות והאחרות הנלוות לכך, יחד עם אובדנה של הכנסתו החודשית, עלולה להוביל ישירות, במידה והאדם לא נערך לכך מראש, לפגיעה ממשית וניכרת באיכות חייו.

למה צריך לבצע תכנון מס בפנסיה?

מטבע הדברים, ויחד עם השכר החודשי לו זכאי כל עובד ממקום עבודתו, מקום העבודה מעניק לנו גם שורה של זכויות סוציאליות נוספות, אשר מעוגנות מתוקף חוק. בין זכויות אלו ניתן למנות את מענקי הפרישה ו/או הפיטורין, הפרשות לקרן הפנסיה, פוליסות ביטוח מטעם מקום העבודה, וכדומה.

חשוב לזכור, כי אף שמרביתנו מעוניינים להמשיך ולהתקיים ברמת חיים דומה לזו שבה חיינו טרם הפרישה מהעבודה, הרי שהדבר לא תמיד אפשרי לביצוע מבחינה כלכלית.

עם זאת, החוק בישראל מעניק הטבות מס מסוימות עבור אדם הפורש מעבודתו, אשר היקפן עשוי להיאמד בעשרות אלפי שקלים, סכום שיכול להקל במידה רבה על חייו של הפורש לגמלאות גם בעתיד. כך בין היתר, אדם אשר מרגע פרישתו מעבודה החל ליהנות מקרן פנסיה או מתוכנית ביטוח מנהלים, זכאי לקבלת פטור ממס בגין אלו, וזאת בהתאם לסעיף 9א' לפקודת מס הכנסה.

יש לציין בהקשר זה, כי ככל שמשכורתו של העובד טרם פרישתו הייתה גבוהה יותר, או שכללה מרכיבים סוציאליים בעלי שווי גבוה יותר, כך עולה החשיבות של ביצוע תכנון מס טרם הפרישה, שכן הפטור ממס חל במרבית המקרים על מרכיבים אלו, ומשכך סכום הפטור עולה ככל שההכנסה ממקום העבודה והזכויות הסוציאליות עולות בהתאם.

מתי כדאי לבצע תכנון מס בפנסיה?

בשעה ששוקלים באיזה שלב כדאי לבצע תכנון מס לקראת היציאה לפנסיה, העיקרון הבסיסי הוא – מוקדם ככל הניתן. חשוב לזכור בהקשר זה כי במרבית המקרים, ההשלכות של הבחירות הכלכליות המבוצעות בעת הפרישה מהעבודה והיציאה לפנסיה, בין אם נכונות ובין אם שגויות, אינן הפיכות בטווח הארוך, ומשליכות באופן משמעותי ובלתי הפיך על איכות חייו של האדם לאורך המשך חייו.

מסיבה זו, ועל מנת להבטיח כי האדם ייהנה ממלוא הטבות המס, אשר מוקנות במסגרת חוקיה של מדינת ישראל לאלו הפורשים מעבודתם בגיל הפנסיה, חשוב להתחיל את תכנון המס מוקדם ככל הניתן, וזאת על מנת להבטיח כי החישוב יבוצע בצורה המעמיקה והקפדנית ביותר, וללא כל מקום לטעויות.

מטבע הדברים, מרבית האזרחים בישראל אינם בעלי השכלה פיננסית, ולא תמיד מכירים את הפרוצדורה המלאה לביצוע תכנון מס כולל. מסיבה זו, ועוד טרם הפרישה מהעבודה, קיימת חשיבות רבה לקיום התייעצות מוקדמת מול יועץ פנסיוני אמין ומקצועי או רואי חשבון מומלצים, אשר יוכל לסייע ללקוח בביצוע תכנון מס מקיף לצורך מימוש מלא של זכויותיו החוקיות, ולשם הבטחת איכות חייו גם בתקופה שלאחר יציאתו לפנסיה.

ראו גם:

מס על פנסיה וגמלאות