מגדל חברה לביטוח

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

חברת ביטוח מגדלמגדל חברה לביטוח בע"מ הינה אחת מחברות הביטוח הגדולות והוותיקות בישראל. החברה, שהוקמה עוד לפני הקמת מדינת ישראל, החלה לפעול באמצע שנות השלושים של המאה שעברה.

במהלך השנים חלו מספר שינויים בקרב בעלי השליטה בחברה, אשר האחרון שבהם חל ממש בעת האחרונה. חברת גנרלי, אחת מענקיות הביטוח הגדולות בעולם, שהייתה אחת ממקימי חברת מגדל בראשית דרכה, מכרה בשנת 2012 את מניותיה לידי שלמה אליהו וחברת הביטוח שבבעלותו (אליהו חברה לביטוח). בכך הפכה למעשה חברת אליהו לבעלת השליטה המרכזית בחברת מגדל.

מגדל – תחומי פעילות

כמו חברות ביטוח מרכזיות אחרות, גם מגדל פועלת בתחומי הביטוח הטהור ובתחומי הביטוח המשולבים בחיסכון. תחומי הפעילות המרכזיים הם:

 • חיסכון פנסיוני, קופות גמל וביטוח חיים. בתחום זה ניתן למצוא פוליסות ריסק – מוות, סיכוני נכות, אובדן כושר עבודה. בנוסף קיימת פעילות פנסיונית, למשל באמצעות מגדל מקפת.
 • ביטוחי בריאות – כאן ניתן למצוא פעילות מרכזית בכיסויים רפואיים מפני סיכונים של מחלות, מצבים סיעודיים, תאונות אישיות, ניתוחים, השתלות, תרופות ועוד.
 • תחום כללי – בתחום זה מקובל לכלול בענף הביטוח את ביטוח הרכב, כיסויי הרכוש השונים ומוצרים נוספים.

יציבות כללית ומאפיינים פיננסיים

לדברי מקורות בחברה ומומחים פיננסיים בלתי תלויים, חברת מגדל נחשבת לאחת מחברות הביטוח הגדולות והמובילות בישראל. דבר זה ניתן להסיק גם מתוך נכסי החברה, הכנסותיה ונתוני המכירות.

על מנת לקבל תמונת מצב מסודרת, בדקנו כמה נתונים פיננסיים מרכזיים כפי שהללו משתקפים מתוך הדוחות הכספיים העדכניים של מגדל ביטוח. מתוך הדוחות ניתן לראות שבידי החברה הון כולל של 4,573,223,000 ₪ (נכון לתחילת שנת 2014). התחייבויותיה של מגדל עומדות על סך של 104,226,305,000 ₪, כאשר חלק הארי של ההתחייבויות הללו הינו בגיל חוזי ביטוח שנכרתו עם לקוחותיה השונים.

הכנסותיה של החברה, שהופקו בשנת 2013 הגיעו לסכום מצטבר של 20,602,445,000 ₪, כאשר מחצית מההכנסות נובעת מפרמיות על פוליסות שונות וכמחצית מיתרת ההכנסות נובעת מפעילות השקעה. בניכוי הוצאות שנתיות, על סך של 19,664,829,000 ₪ ובתוספת הוצאות בגין מיסוי, הציגה החברה רווח נקי של 649,588,000 ₪.

מגוון מוצרי ביטוח

לחברה מגוון מוצרים וכיסויים כגון:

 • ביטוח שלווה – כיסוי מפני אובדן כושר עבודה בשל מצבים של תאונה או מחלה.
 • מגדל הכנסה – פוליסה על הכנסה חודשית.
 • מגדל להכנסה – אובדן כושר עבודה למקצועות מובחנים.
 • מטריה ביטוחית פלוס – כיסוי משלים לקרנות פנסיה.
 • מגדלור – שילוב של כסוי של ביטוח חיים עם חיסכון לטווח ארוך. קיימת אפשרות לשלב גם הפקדות ממקום עבודה, גם הפקדות עצמאיות וכן פתרונות של חיסכון ליעדים שונים.
 • פתרונות נוספים של ביטוח חיים – ביטוח משכנתא, שחרור, אור, ביטוח מוות מתאונה ועוד.
 • מגדל מזור – כיסוי למחלות קשות.
 • ביקור רופא – שירות רופא ושירותי מעבדה.
 • כתב שירות רפואה משלימה – פתרונות של טיפולים אלטרנטיביים.
 • מגדל בריאות פרטית – כיסוי מורחב למצבים רפואיים שונים, מעב לסל הבריאות הציבורי. בין היתר מדובר על השתלות וניתוחים, טיפולים מיוחדים בארץ או בחו"ל.
 • פוליסות בריאות נוספות כגון – מגדל בריאות משלים שב"ן, מגדל פרטית עולמי, מגדל בריאות פרטית פלוס, מגדל מזור מורחב ועוד.
 • ביטוחי רכב מסוגים שונים, לרבות ביטוח רכב חובה, ביטוח מקיף עד 3.5 טון, ביטוח מקיף מעל 3.5 טון, כיסוי צד ג' ועוד.
 • מגדל לבית – פתרונות לכיסוי בגין נזקי מבנה או תכולה. בין היתר מדובר על מקרים של פריצה, נזקי אש, רעידת אדמה, סערה, נזקי צנרת. קיימות הרחבות שונות למקרים מיוחדים.
 • כיסויים סיעודיים, לרבות מגדל סיעוד דואגים למחר, מגדל סיעוד, בטוח אתך.