אליהו חברה לביטוח

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

אליהו חברה לביטוחאליהו חברה לביטוח נוסדה בשנת 1959, על ידי שלמה אליהו, תחת השם שלמה אליהו סוכנויות לביטוח, והיא מוכרת בשמה הנוכחי מתחילת שנת 1966. נכון למועד כתיבת שורות אלה (שנת 2014) מכהן שלמה אליהו כיושב ראש מועצת המנהלים של החברה (דירקטוריון) והוא גם בעל השליטה בחברה.

תחומי פעילות מרכזיים

עד לשנים האחרונות עסקה חברת אליהו בכל תחומי הביטוח המרכזיים, לרבות ביטוח חיים ורכוש, ביטוח רכב, פוליסות לעסקים וכיוצא באלה. בשנת 2012 חל בחברה שינוי מהותי, אשר השפיע על כל ענף הביטוח בישראל.

השינוי המדובר התקיים לאור ההחלטה לקיים מיזוג של פעילות עם חברת הביטוח מגדל. למעשה, נכון להיום עסקי הביטוח של חברת אליהו מבוצעים על ידי מגדל, שבה היא שולטת הלכה למעשה. בשל שיקולים רגולטוריים ואחרים, במהלך העברת הפעילות הביטוחית לחברת הביטוח מגדל ביצעה אליהו כמה מהלכים חשובים:

  • ראשית, מכירת עסקי ביטוח החיים לחברת הביטוח הראל, תמורת סכום של 210 מיליון ₪.
  • שנית, השלמת עסקת חידוש פוליסות פרטיות עם מגדל, בעסקת מכירה של 260 מיליון ₪.
  • שלישית, המשך אחריות בגין פוליסות מסוימות, שנמכרו עד לסוף שנת 2012, למשל בתחום הרכב, הרכוש ועוד.
  • מידע נוסף ופרטי התקשרות: אליהו חברה לביטוח (תל אביב)

מימון עסקת הרכישה והשלמתה

העסקה שבמהלכה רכשה אליהו את חלק הארי של מניות חברת מגדל בוצעה תוך הסתייעות בהלוואות בנקאיות בסכום של מעל שני מיליארד שקלים. מרבית ההון גויס באמצעות בנק לאומי.

במהלך עסקה הרכישה, הועברו לידי חברת אליהו כמות של כ-727 מיליון מניות של מגדל, אשר הועברו מבעלת השליטה של חברת ביטוח זו, ענקית הביטוח חברת גנרלי. תמורת הרכישה הכוללת הסתכמה בסך של כ-3.5 מיליארד שקלים חדשים.

מיזוג הפעילות בין שתי חברות הביטוח קיבל את כל האישורים הרגולטוריים הדרושים, לרבות הממונה על שוק ההון, דירקטוריון הבורסה, הרשות לניירות ערך והממונה על ההגבלים העסקיים. כחלק מהעסקה התחייבה אליהו למכור את אחזקותיה בתאגידים בנקאיים שונים כגון בנק איגוד ובנק לאומי.

פוליסות מגוונות

כיום, בתור בעלת השליטה בחברת מגדל, מקיימת אליהו פעילות בכל תחומי הביטוח, קופות הגמל והפנסיה. בין היתר מדובר על:

  • ביטוחי חיים
  • חיסכון פנסיוני וקופות גמל
  • פוליסות למקרי מוות, נכות, אובדן כושר עבודה
  • פוליסות בריאות, לרבות כיסויים לניתוחים, טיפולים רפואיים אמבולטוריים, מחלות קשות, השתלות, תרופות, כיסויים לתאונות אישיות, טיפולי שיניים ועוד.
  • ביטוחי מבנה ורכוש
  • ביטוחי רכב לרבות ביטוח חובה, ביטוח צד ג', ביטוח מקיף.

נתונים פיננסיים

על מנת להתרשם ממצבה הפיננסי של אליהו חברה לביטוח, אספנו כמה נתונים פיננסיים וחשבונאים מרכזיים.

נכון לשנת לתחילת שנת 2014 מחזיקה החברה הון בסכום של 2,328,272,000 ₪, כאשר ההתחייבויות שלה עומדות על סך של 3,058,359,000 ₪. מתוך סך ההתחייבויות, קרוב למחצית נוצרו בשל חוזי ביטוח של לקוחות החברה והיתר הן התחייבויות פיננסיות שונות.

הכנסותיה של החברה במשך שנת 2013 עמדו על 454,312,000 ₪ ואילו הרווח לאחר מיסים עמד על סכום של 481,421,000 ₪.

סיכום ונקודות מרכזיות

נכון לתחילת שנת 2014, חברת הביטוח אליהו מחזיקה את עיקר פעילות הביטוח שלה תחת חברת מגדל אחזקות, כאשר פעילותיה הקודמות נמכרו לחברת הראל.

ממבנה האחזקות הקודם של החברה מקיימת החברה פעילות עסקית גם דרך חברת אליהו נכסים שבה היא מחזיקה באופן מלא וכן דרך חברת ניהול אחזקה ותפעול שגם היא נמצאת בבעלותה המלאה.

על מנת לקבל תמונה מפורטת יותר לגבי פוליסות ביטוח שמשווקות על ידי חברת אליהו מומלץ לעיין בנתונים של חברת הביטוח מגדל.