AIG איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ – סקירה

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים
AIG חברה לביטוח
AIG חברה לביטוח

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ, הינה חברה בבעלות משותפת עם קונצרן איי אי ג'י העולמי – American International Group, Inc, חברה עולמית מובילה בתחום הפיננסים. הענף הישראלי של החברה, שהוקם בשנת 1997 פועל בתחומים מגוונים כגון: רכב חובה, רכב רכוש, בריאות, עסקים, סיכונים הנדסיים, אחריות מעבידים, ביטוחי חיים ועוד. בשל הקשר העמוק לחברה האם, בדירקטיוריון של איי אי ג'י ישראל ניתן למצוא נציגים ישראליים לצד נציגים בעלי אזרחות זרה, בעיקר אמריקאים ובריטים.

יושב ראש הדירקטוריון הינו ראלף מוקרינו, כאשר החברי ההנהלה הבכירה כללים את שי פלדמן כמנהל כללי, אבירם גביש יועץ משפטי, תומס לואו מבקר פנים ואילנית לוי סמנכלית מכירות. על פי דיווחי החברה, בשנת 2013 היו רשומים כ-227,000 מבוטחים בין לקוחותיה. מדובר על עליה של ממש לעומת השנה הקודמת, יותר מ-10 אחוזים. התמחות החברה מבחינה שיווקית הינה באמצעות פניה ישירה ללקוחות, וזאת בניגוד לחברות שמתבססות בעיקר על מערך של סוכנים. בחברה מועסקים קרוב ל-1000 עובדים, כאשר שלושת רבעים מהם בתחום השיווק והמכירות.

נתונים חשבונאיים ופיננסיים

בשנת 2013 דיווחה חברת איי אי ג'י ישראל על הכנסות של 826,786,000 שקלים, מרביתם מתקבולי פרמיות. .

לאחר הוצאות ולפני מס נרשמו רווחים בסך 106,903,000 שקלים, כאשר לאחר הוצ' מיסוי נרשם רווח של 65,900,000 שקלים.

נכסי החברה, כפי שנרשמו במאזנה נכון לתחילת שנת 2014 הינם בשווי כולל של 2,587,050,000 שקלים. התחייבויותיה העיקריות של החברה הינן בשל חוזי ביטוח מול לקוחותיה, בסכום של 1,409,340,000 שקלים.

הכנסות מפרמיות (ברוטו) שנרשמו בשנת 2013 לפי תחומי פעילות הן כדלהלן:

 • רכב רכוש (מקיף וצד ג') – 227,638,000 שקלים.
 • רכב חובה – 135,015,000 שקלים.
 • ביטוחי דירה – 101,852,000 שקלים.
 • בריאות – 203,622,000 שקלים.
 • ביטוח מסחרי – 118,258,000 שקלים.
 • ביטוח חיים – 102,494,000 שקלים.

רווח מפעילויות החברה, שנבע במהלך שנת 2013 לפי תחומים:

 • רכב רכוש (מקיף וצד ג') – 15,911,000 שקלים.
 • רכב חובה – 18,341,000 שקלים.
 • ביטוחי דירה – 12,416,000 שקלים.
 • בריאות – 40,284,000 שקלים.
 • ביטוח מסחרי – נרשם הפסד בסך של 10,657,000 שקלים.
 • ביטוח חיים – נרשם הפסד בסך של 3,849,000 שקלים.

סוגי פוליסיות עיקריות

חברת איי אי ג'י ישראל מציעה פוליסות בכל תחומי הביטוח, כאשר המרכזיות שבהן הן כדלהלן:

 • פוליסות רכב – פוליסת מקיף, סייף דרייב, פוליסת חובה, צד ג', אופנוע ועוד. החברה מציעה מוצר שאותו היא מכנה פוליסות איי אי ג'י פרסונל, כיסוי בהתאמה אישית. מדובר על מהלך שנועד לאפשר התאמה על פי מאפייני צרכים ומאפייני לקוח של אנשים שונים. השירות יכול להתאים בין היתר לרכבים קטנים, ללקוחות עם שני רכבים, לנשים ועוד.
 • פוליסות דירה – מבנה, תכולה, שילוב של מבנה ותכולה יחד. בין היתר ישנה אפשרות לפוליסות משכנתא, שירות וי אי פי לדירה, כיסוי לצנרת ועוד.
 • פוליסות חיים – איי אי ג'י לייף, הכנסה למשפחה. בין היתר ישנה אפשרות להרחבות שונות כגון נכות מתאונה, מחלות קשות, כפל נכות, כפל תאונה ועוד.
 • פוליסות לנסיעות לחו"ל – תרמילאים, נסיעות קצרות, נסיעות שנתיות ועוד.
 • פוליסות בריאות – איי אי ג'י מדיקל, ליידי איי אי ג'י, אופק לחיים, ביטחון לחיים.
 • פוליסות תאונות אישיות – חמישים פלוס, אקטיב, פמילי, מוגן בדרך, דייר מוגן, תאונות אישיות, טופ.
 • פוליסות מסחריות – אחריות דירקטורים ונושאי משרה, רכוש וחבויות, חברות כללית, אחריות מקצועית, השבת מוצר, נזקי סייבר, עבודות ופרויקטים קבלניים, קרנות הון סיכון, ניהול תיקי השקעות, מעילות ועוד.