קרנות פנסיה ותיקות בניהול מיוחד – קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

קרן פנסיה היא אמצעי מקובל ופופולרי לשמירה על איכות חיים גבוהה גם לאחר הפרישה מהעבודה. כידוע, לאחר הפרישה מהעבודה לא נותרות לאדם הכנסות רבות אלא ממה שהספיק לצבור בימי חייו ומעט מקצבת הביטוח הלאומי. על מנת להבטיח איכות חיים גבוהה גם לאחר הפרישה מהעבודה על האדם להתחיל חסכון כלשהו באחת מקופות החיסכון המוצעות לו על ידי המדינה או גופים פרטיים שונים. קרן הפנסיה הינה למעשה שילוב אולטימטיבי של חסכון לטווח ארוך מחד וביטוח מאידך.

קרנות הפנסיה הינן אמצעי אחד מבין שלושה אמצעים פופולריים המוצעים לצורך חסכון לימים שלאחר הפרישה מהעבודה. אין ספק כי תודות לקרנות הפנסיה יכולים חייו של אדם להיראות הרבה יותר טובים לאחר הפרישה מהעבודה וכי למעשה, ללא הפנסיה יהיה אדם תלוי בקרוביו לצורך הוצאות על האלמנטים הבסיסיים ביותר דוגמת אוכל ותרופות. קרן הפנסיה הינה האפשרות ליהנות מאיכות חיים גבוהה וללא תלות בקרובים. ישנם שני סוגים מרכזיים של קרנות פנסיה שחשוב לדעת להבחין ביניהן.קרנות פנסיה ותיקות בניהול מיוחד- קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ

קרן פנסיה מסוג יסוד הינה הפנסיה הבסיסית ביותר. פנסיה זו אינה מהווה ביטוח אלא קצבת פנסיה בלבד לאחר הפרישה מהעבודה. קרן הפנסיה מסוג יסוד מעניקה קצבת נכות לאחר הפרישה מהעבודה למבוטח עצמו ולשאריו. אולם בפנסיה זו אין כיסויים ביטוחיים נוספים. הסוג השני של קרן הפנסיה הינו קרן פנסיה מקיפה. קרן פנסיה מקיפה מציעה למעשה את כל הכיסויים הבטיחותיים שדרושים לו לאדם, למקרה של תאונה או פגיעה, אובדן כושר עבודה כתוצאה מאבחון נכות או כל מקרה אחר המביא לחוסר יכולת השתכרות כרגיל. כמו כן מהווה קרן הפנסיה ביטוח חיים.

סקירה קצרה על קרן הפנסיה הוותיקה של עובדי הדסה

קרן הפנסיה של עובדי הדסה הינה קרן ייעודית לביטוח העובדים במוסדות הדסה השונים. בין מוסדות אלו נמנים מכללת הדסה, מכון הדסה והסתדרות מדיצינית הדסה. הקרן נוסדה בשנת 1959 ומספקת קרנות ביטוח למבוטחיה מאז ועד היום. בקרן ניתן למצוא פנסיה מקיפה המציעה קצבת זקנה לאחר הפרישה מהעבודה וכן קצבת נכות למקרה של אובדן כושר עבודה כאשר נכות זו מוגדרת זמנית או קבועה, חלקית או מלאה. הפנסיה מכסה גם מקרים של ביטוח חיים לשארי המבוטח במקרה הצורך.

מאחר והפנסיה של קרן הדסה מיועדת לעובדי הדסה והינה פנסיה הנחשבת לותיקה, חלים עליה הכללים של קרן פנסיה ותיקה והיא מבוססת על עקרונות השוויוניות וההדדיות של ובין העמיתים. קרן הפנסיה של הדסה כוללת זכויות מבוטחים שנקבעו על פי התקנות האחיד. תקנון זו נוצר על ידי המפקח על הביטוח לכלל העמיתים בקרנות הפנסיה הותיקות שעל פי ההסדר.

למי מיועדת הקרן?

קרן הדסה מיועדת לכל עובדי הדסה במוסדות השונים באשר הם.

היקף הנכסים

היקף הנכסים של הקרן עומד על 4,182,403 שקלים חדשים והיא משקיעה במניות וניירות ערך אחרים, באגרות חוב ממשלתיות סחירות וכן מחזיקה במזומנים.

מי הם מנהלי קרן הפנסיה?

מאחר והקרן משתייכת לקרנות הפנסיה הותיקות, הדסה הינה תחת שליטתו של "עמיתים". עמיתים הינו גוף המצוי בשליטת הממשלה ומשרת יותר מ- 215,000 גמלאים, 10,000 מעסיקים ו-135,000 מבוטחים פעילים. מספרים אלו לא יגדלו אלא רק יקטנו שכן הקרנות הותיקות אינן מקבלות אליהן יותר חברים חדשים.

כתובת ומרכזי שירות, אתר אינטרנט ועוד.

כדי להגיע אל מנהלי הקרן או לקבל מידע אודותיה ניתן לגלוש לאתר – עמיתים – קרנות פנסיה ותיקות

או לפנות אל המשרדים של עמיתים הממוקמים ברח' ארלוזורוב 93, ת"א, בנין ב' קומת קרקע. טל: *6667 או – 12-226-667. פקס: 03-7602227.

קרנות פנסיה ותיקות בניהול מיוחד- קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ