קרנות פנסיה חדשות

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

קרנות פנסיה חדשותקרן פנסיה היא סוג של קופת חיסכון שבה נאגרים כספים, שעם תום תקופת החיסכון משולמים לאדם שחסך אותם בתור קצבה חודשית למשך שארית ימי חייו. למעשה מדובר על אפיק החיסכון הפנסיוני הנפוץ ביותר במשק הישראלי. בנוסף לכך קרן פנסיה גם מעניקה כיסוי מפני אובדן כושר עבודה כשההיקף של כיסוי זה תלוי בגיל שבו הצטרף המבוטח לקרן. כמו כן, הקרן יכולה לכלול כיסוי שיעניק הגנה למשפחתו של המבוטח למקרה של מוות.

ההבדל המשמעותי ביותר בין קרן פנסיה לבין קופת גמל הוא שבקרנות הפנסיה חל העיקרון של הערבות ההדדית. המשמעות היא שגם אם אחד העמיתים בקרן הלך לעולמו זמן קצר בלבד לאחר שהצטרף לקרן, המוטבים שלו יזכו לקבלת תשלום חודשי קבוע. מצד שני לפי עיקרון זה במידה ובשנה מסוימת שיעור גבוה במיוחד שלך מבוטחים ילכו לעולמם, הרי שתחול הקטנה בזכאות של שאר העמיתים שנותרו בחיים.

מה המשמעות של הקרנות החדשות?

החל משנת 1995 קרנות הפנסיה נחלקות בישראל לשני סוגים מרכזיים: קרנות ותיקות וקרנות חדשות. הקרנות הותיקות החל משנת 1995 לא מקבלות חברים חדשים ולפיכך החל משנה זו ניתן להצטרף אך ורק לקרנות החדשות. הקרנות החדשות באו לעולם לאחר משבר גדול שהתרחש בקרנות הותיקות. בעקבות משבר זה הקרנות החדשות מתוכננות בצורה כזו שבה הכספים שמופקדים בקרן לא מנוהלים בצורה כזו שתעמיד אותם בסיכון.

תכנית מקיפה

תכנית מקיפה מכילה גם קצבת שאירים שמשולמת במקרה של מות המבוטח שאירע לפני גיל הפרישה, גם קצבת נכות וגם קצבת זקנה. בתכנית המקיפה של הקרנות החדשות ניתן לבחור מתוך חמישה מסלולים אפשריים להלן:

  • המסלול הבסיסי – במסלול זה כספי החיסכון מחולקים באופן שווה בין פנסיית הזקנה שמהווה את מרכיב החיסכון לבין פנסיית השאירים וקצבת הנכות שמהוות את המרכיב הביטוחי.
  • מסלול עתיר ביטחון – במסלול זה ניתן הכיסוי הביטוחי המקסימאלי על פי החוק למרכיבי השאירים ולנכות על חשבונו של מרכיב החיסכון.
  • מסלול עתיר ביטוח נכות – במסלול זה הכיסוי הביטוחי המקסימאלי ניתן לנכות ואילו קצבת השאירים קטנה בחמישים אחוז ביחס למסלול עתיר הביטוח.
  • מסלול עתיר ביטוח שאירים – במסלול זה ניתן הכיסוי המרבי לשאירים ואילו קצבת הנכות קטנה בחצי יחסית למסלול הביטוח.
  • מסלול עתיר חיסכון – במסלול זה ניתן הכיסוי המינימאלי לשאירים ולנכות לטובתו של מרכיב החיסכון.

פרטים נוספים בנוגע לקרנות הפנסיה החדשות

אחד היתרונות המרכזיים של קרנות הפנסיה החדשות הוא התשואה שמובטחת לכספים על ידי המדינה. תשואה זו מובטחת עבור שלושים אחוז מכספי החיסכון שמושקעים באגרות חוב ממשלתיות שנושאות תשואה בשיעור של קרוב לחמישה אחוז. עם זאת מתוקף כך ישנו רף עליון לגובה ההפקדה החודשית לקרן. הסכום המרבי שניתן להפריש מדי חודש עומד על 20.5% מגובה השכר הממוצע במשק כפול 2.

הסכום המקסימלי שיכול להפריש המעסיק לקרן הפנסיה של העובד עומד על 7.5% ממשכורתו, גובה הסכום המקסימלי שיכול להפריש העובד עומד על שבעה אחוז ממשכורתו ולכך יכול להוסיף המעסיק הפרשה של סכום מסוים עבור כיסוי למקרה של פיטורין בגובה של עד 8.33% מהמשכורת.

דמי ניהול

דמי ניהול הם כספים שמשולמים עבור ניהול הכספים שמופקדים בקרן מדי חודש. הם משולמים בשתי דרכים שמורכבות משיעור מסוים מדמי ההפקדה החודשיים ומשיעור מסוים של הסכום השנתי שנצבר בקופה. דמי הניהול המקסימאליים שניתן לגבות מדמי הצבירה השנתיים לא יכולים לעבור את מחצית האחוז מהצבירה ואילו דמי הניהול המרביים מהפרמיה החודשית לא יכולים לעבור את ששת האחוזים מההפרשה.

קרנות פנסיה ותיקותבשנת 1995 נכנסה לתוקפה רפורמה מהפכנית בתחום קרנות הפנסיה. בשנה זו הוחלט כי קרנות הפנסיה הקיימות לא יקבלו אליהן חברים חדשים, ולמעשה כבר החל מהשלושים ואחד לחודש דצמבר שנת 1994 הקרנות היו סגורות לחברים חדשים.

עם זאת, יש לציין שלאלו שהצטרפו לתכניות הותיקות בין הראשון לינואר לשלושים ואחד למרץ 1995 ניתנה האפשרות להצטרף עדיין לקרנות הותיקות ואלו שהחליטו לעשות כן נקראו מבוטחי תקופת הביניים.

מהן קרנות הפנסיה הותיקות?

קרנות הפנסיה הותיקות הן קרנות פנסיה שבעבר היו בשליטת או בבעלות הסתדרות העובדים. הקרן הותיקה ביותר שנקראת קג"מ (קרן הגמלאות המרכזית) הוקמה לפני כשישים שנה, אי שם בשנת 1954 ואליה התמזגה קרן הפנסיה של עובדי קופות החולים.

רוב הקרנות הותיקות סבלו מגירעונות אקטואריים משמעותיים ולפיכך בעקבות ההמלצות של ועדת פוגל המפורסמת הוחלט על סגירת השערים של הקרנות הותיקות למצטרפים חדשים ועל פתיחתן של קרנות הפנסיה החדשות.

מה זה גירעון אקטוארי?

גירעון אקטוארי הוא מצב שבו קיים הפרש שלילי בין ההתחייבויות של הגוף המבטח למבוטחים שלו לבין הנכסים שבידיו. המשבר של קרנות הפנסיה בישראל נגרם בעקבות גירעון אקטוארי כבד ביותר שבו היו נתונות לא פחות משמונה קרנות הפנסיה בישראל. המשמעות של הגירעון הייתה אחת – במוקדם או במאוחר היה נוצר מצב שבו הקרנות לא יוכלו לעמוד בהתחייבויות שלהן כלפי המבוטחים.

למרות שחששות מפני מצב זה הועלו עוד בשנות השישים של המאה העשרים, לא ננקטו בעניין זה צעדים משמעותיים עד לשנת 1995. השיטה שאפיינה את הקרנות הותיקות נקראת צבירת זכויות וזאת בניגוד לשיטה שמאפיינת את הקרנות החדשות שנקראת צבירת כספים. הסיכון שהקרן תיכנס לגירעון אקטוארי במתכונת של צבירת כספים נמוך יותר.

קרנות פנסיה ותיקות בהסדר

הקרנות הותיקות שבהסדר הן הקרנות שבעבר היו תחת ניהולה של ההסתדרות. בשנת 2003 קרנות אלו עברו לניהול של גוף שנקרא עמיתים והמדינה התחייבה להזרים אליהן שמונים מיליארד שקלים על מנת להתמודד עם הגירעונות הכבדים. בתמורה לכך חל שינוי משמעותי בתנאים שהיו קבועים לקבלת התשלומים החודשיים וכן חל שינוי בגובה הקצבה החודשית.

בין היתר העמיתים חוו קיצוצים דרמטיים בזכויות הפנסיוניות שלהם, התקנונים של הקרנות השונות אוחדו לכדי תקנון אחיד אחד ויחיד, ההסכמים שנחתמו בין ארגונים וגופים מסוימים לבין הקרנות שהקנו לעובדים שלהם זכויות והטבות מיוחדות בוטלו ונקבע גם שהגירעונות העתידיים לא ייסגרו עוד על ידי המדינה אלא על ידי הפנסיונרים והעמיתים של הקרן.

קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות

גם קרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות הוקמו לפני שנת 1995 אבל אלו האחרונות לא הולאמו כיוון שלא צברו במהלך השנים גירעון אקטוארי. מדובר על קרנות שנמצאו בבעלות פרטית ולא בבעלות של ההסתדרות אך בדומה לקרנות הותיקות שבהסדר, גם קרנות אלו לא מקבלות לשורותיהן חברים חדשים החל משנת 1995. בשנים האחרונות הועלו טענות לפיהן קרנות אלו חוו אפליה מסוימת וקיפוח בהשוואה לקרנות שהיו בשליטת ההסתדרות ואף הוגשה עתירה בנושא לבג"ץ.

בסופו של דבר הגיעו עם הקרנות להסכם לפיו המדינה תעניק לקרנות כרית ביטחון בגובה של עשרים וחמישה מיליארד שקל ובתמורה יחוו העמיתים בקרנות אלו הפחתה בזכויותיהם בשיעור של אחוז וחצי לאורך חמש שנים. בנוסף לכך התחייבו הקרנות להעלות את גיל הפרישה של נשים משישים לשישים וארבע ואת גיל הפרישה של גברים מגיל שישים וחמש לשישים ושבע.

אולי יעניין אותך לקרוא על:

קרנות פנסיה ותיקות בניהול מיוחד- קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ

קרנות פנסיה חדשות