קרנות פנסיה ותיקות בניהול מיוחד – קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

קרןקרן פנסיה הינה אחד משלושת האמצעים המאפשרים לאדם לחסוך לקראת גיל הזקנה. באמצעות קרן הפנסיה יכול האדם להגיע לגיל זקנה ולחיות חיים מכובדים ללא חשש למחסור בהכנסה. למעשה, מהווה קרן הפנסיה הכנסה חודשית הנצברת משך כל חייו ומופרשת לחשבונו מדי חודש לאחר הפרישה מהעבודה בגיל הפרישה.

קרן הפנסיה מהווה שילוב אידיאלי של ביטוח ושל קופת חסכון לטווח הארוך ונכון להיום, היא מהווה אפיק אחד מתוך שלושה אפיקי חסכון לטווח הארוך יחד עם ביטוח מנהלים וקופת גמל.

קרן הפנסיה מהווה למעשה כיסוי מרובה מקרים, אם כי חשוב להבחין בין שני סוגים מרכזיים של קרנות פנסיה. האחת הינה קרן פנסיה המעניקה כיסוי למקרה של פרישה מהעבודה בלבד. כלומר, המבוטח מקבל קצבה רק מרגע הפרישה מהעבודה ולא לפני כן. קרן פנסיה זו מכונה פנסיית יסוד. קרן פנסיה שנייה הינה קרן פנסיה מקיפה וכוללת כיסוי ביטוחי על מקרים של אובדן כושר עבודה, נכות, תאונה, פציעה או מוות. במקרים אלו מהווה קרן הפנסיה ביטוח שארים ומוענקת לקרובי המבוטח לפי החלטתו או לפי מסלול כללי.

בבחירת קרן פנסיה חשוב ביותר לשים לב לפרטים אלו ולבחור נכונה את הקרן שכן הבחירה הנכונה בקרן הפנסיה היא זו אשר תבטיח את איכות החיים הגבוהה לאחר הפרישה מהעבודה.

יש להבחין בין קרנות פנסיה ותיקות לבין קרנות פנסיה חדשות. קרנות הפנסיה הותיקות הן כל אותן קרנות אשר הוקמו לפני שנת 1995 ואילו הקרנות החדשות הן אלו שהוקמו לאחר שנה זו. בשנת 1995 חל משבר כלכלי משמעותי בין קרנות הפנסיה, משבר אשר הביא את הקרנות להיות מולאמות ולהיסגר לקבלה של חברים חדשים.

נכון להיום ישנן קרנות פנסיה ותיקות המנוהלות על ידי ארגון עמיתים. ארגון עמיתים הינו ארגון הנמצא בבכלות הממשלה ומשרת מעל 215,000 גימלאים, 10,000 מעסיקים, ו- 135,000 מבוטחים פעילים. יחד עם המספרים הגדולים מדובר בקרנות אשר ילכו וייעלמו מהעולם שכן אינן מקבלות אליהן חברים חדשים. חשוב לשים לב באיזו מהקרנות מדובר.

סקירת הקרן על קצה המזלג

קרן הביטוח והפנסיה לפועלי בניין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ הינה קרן ותיקה שנסגרה לקבלת חברים חדשים והוקמה למעשה בשנת 1945. הקרן הוקמה במטרה ברורה – להעניק לחבריה זכויות והגנה סוציאלית מלאה. מדובר בקרן אשר הייתה הקרן הראשונה שהוקמה באופן סקטוריאלי בה בוטחו אך ורק חברים מהענף הקשור לבניין ולעבודות ציבוריות מטעם ההוראות וההסכמים הקיבוציים בענף.

קרן הביטוח והפנסיה לפועלי בניין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ מעניקה למבוטחיה אפיק מקיף לחסכון. האפיק מציע פנסיה מקיפה הכוללת את כל הביטוחים ההיקפיים הנכללים בפנסיות אלו. פנסיה זו כוללת כיסוי למקרים של נכות מעבודה בעקבות פציעה או תאונה וכן במקרים של אובדן כושר עבודה מכל סיבה אחרת. כמו כן כוללת הפנסיה המקיפה ביטוח שארים וביטוח חיים במקרה של מות המבוטח. זו היא פנסיה המשתייכת לפנסיות המקיפות.

הפנסיה פועלת על בסיס עקרון השוויוניות והערבות בין העמיתים ומתוקף היותה שייכת לקרנות הותיקות הנמצאות בהסדר זכויות המבוטחים בה נקבעות על ידי המפקח הכללי על הביטוח של כל העמיתים בקרנות הפנסיה המשתתפות בהסדר.

היקף הנכסים

בקרן יש סך הכל נכסים של 5,100,961 שקלים.

מנהלי הקרן

הקרן שייכת לקבוצת הפנסיות הותיקות הנמצאות תחת ניהול מיוחד ולכן שייכת לארגון עמיתים, הוא ארגון השייך למדינה.

ייעוץ פיננסי רון מאיר
ייעוץ פיננסי רון מאיר

רון מאיר, איש מקצוע מוכר בתחום ייעוץ פיננסי, עם ניסיון עשיר מאד בתחום והצלחות מרובות של עסקים ואנשים פרטיים. מנהל המרכז לייעוץ פיננסי, המקום שמרכז את כל המידע הכי מקצועי והכי עדכני ברשת.