קרנות פנסיה ותיקות בניהול מיוחד – קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

קרן פנסיהאיש אינו מעוניין להגיע לגיל הזקנה מבלי לאפשר לעצמו איכות חיים גבוהה במידת האפשר. יחד עם זאת, בגיל הזקנה אין הכנסה קבועה ולכן חשוב לדאוג מראש להכנסה ראויה. קרנות הפנסיה הישראליות הינן אמצעי אחד מתוך שלושה מרכזיים המאפשרים חסכון לגיל הזקנה. במקביל אליהן ניתן לחסוך באמצעות ביטוח מנהלים או באמצעות קופת גמל. קרן הפנסיה הינה במהותה שילוב של קופת חסכון וביטוח, שילוב המקבל עידוד מצד המדינה.

קרן הפנסיה מהווה שילוב של כמה אפיקים חסכוניים. בין אפיקי החסכון כוללת הפנסיה אבטחה של קצבת זקנה לאחר הפרישה מהעבודה, וכמו כן כיסוי למקרים של אובדן כושר עבודה או מוות של המבוטח.

החסכון לפנסיה נמשך שנים ונאגר בקופה ייחודית לכך כשהוא צובר תשואה כלשהי. סכום זה מוענק למבוטח עם יום הפרישה מהעבודה, מדי חודש בחודשו. ישנן קרנות פנסיה המשמשות בתור קצבת שארים המיועדות לשארי המבוטח.

חשוב להבחין בין פנסיית יסוד לבין פנסיה מקיפה. הפנסיה הבסיסית מציעה למעשה ביטוח או כיסוי לעת זקנה בלבד, ללא כיסויים נוספים. פנסיה מקיפה מציעה כיסוי ביטוחי למקרים של אובדן כושר עבודה, למקרים של נכות או למקרים מוות. כמו כן חשוב להבחין בין קרן פנסיה חדשה לבין קרן פנסיה ותיקה, כאשר קרנות הפנסיה החדשות פתוחות לקבל חברים חדשים ואילו קרנות הפנסיה הישנות הן קרנות שהוקמו עד שנת 1995, שנת המשבר המשמעותי של קרנות הפנסיה כולן.

סקירה על הקרן

קרנות פנסיה ותיקות הינן כל קרנות הפנסיה שיוסדו לפני 1995. בשנה זו נסגרו הקופות הישנות לחברים חדשים סשל משבר כלכלי אותו עברו כל קרנות הפנסיה בארץ. לפיכך, נסגרו קרנות אלו לחברים חדשים וקרנות אחרות נפתחו במקומן. הקרנות הישנות נקראות כיום "קרנות פנסיה ותיקות" ופעילות על פי תנאים מיוחדים. קרנות פנסיה אלו התאגדו בשנות החמישים כאשר האחרונה שבהן הוקמה בשנת 1954.

מעצם היות הקרנות בעלות מחויבויות גדולות יותר מאשר הנכסים במקרים רבים, נפתחו קרנות חדשות שאפשרו לאותם חברים להצטרף אליהן. קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ נוסדה בשנת 1951 ואיפשרה שני מסלולים עיקריים לחבריה: האחד כלל פנסיה מקיפה המציעה זכאות לפנסיית זקנה, פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה ופנסיה במקרה של נכות, פנסיה לשארי המבוטח או לאחד מהוריו.

המסלול השני המוצע תחת פנסיה זו הינו פנסיית יסוד, פנסיה המבטיחה תגמולים לאחר הפרישה מהעבודה וכן פנסיה לשארי גמלאי זקנה. הקרן פועלת על עקרון השוויוניות והערבות ההדדית. על מנת להבטיח את עקרון ההדדיות בקרן זכויותה מבוטחים בה נקבעות על פי תקנון שיוצר על ידי המפקח הכללי על כל העמיתים בקרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

למי מיועדת?

קרן הפנסיה של קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ מיועדת למגוון רחב של מעסיקים שונים וביניהם בתחומי התקשורת והאנרגיה, התעשייה ועוד.

היקף הנכסים

נכסי הקרן באלפי שקלים עומדים כיום על 54,284,826 שקלים.

כתובת ומרכזי שירות

כדי לקבל מידע נוסף אודות הקרן ניתן לגלוש לאתר הבית שלה באתר האינטרנט