קופות גמל

צרו איתנו קשר

קופות גמלבמהלך העשורים האחרונים, ובעקבות העלייה המתמשכת בתוחלת החיים ברחבי העולם, הולכת וגוברת ההבנה הציבורית כי ככל שהאוכלוסייה הולכת ומזדקנת, כך עולה החשיבות ביצירת אפיקי חיסכון עתידיים עבור האזרחים המבוגרים, אשר יאפשרו להם לאגור בצד חלק מסוים מהכנסתם, ולעשות בו שימוש בתקופה שלאחר יציאתם לפנסיה, מה שימנע מהם מליפול למעמסה על מוסדות המדינה בעתיד.

מבין מגוון אפיקי חיסכון אלו, אחד מהמוכרים ביותר בציבור הרחב הוא קופת הגמל, כאשר מדובר בפועל בתוכנית חיסכון המבוססת על הפקדה שוטפת של חלק מההכנסה החודשית במהלך שנות העבודה, ומשיכת סכום זה באמצעות קצבה חודשית לאחר הפרישה מהעבודה. בתמורה, המפקיד, הזוכה לכינוי "עמית", נהנה משורה של הטבות מס, המוענקות מטעם רשויות המס במדינת ישראל.

כיצד משתמשים בקופות גמל?

כאמור, קופת הגמל מהווה בפועל תוכנית חיסכון פנסיוני לכל דבר, כאשר בדומה לכל תוכנית חיסכון אחרת, כל השקעה בתוכנית מעמידה לרשותו של המפקיד ריבית מסוימת, אשר בה יוכל לעשות שימוש עם תום המועד הקבוע בהסכם (במקרה זה – לאחר הגיעו לגיל הפנסיה).

קופות הגמל השונות מחולקות בפועל לשני סוגים עיקריים:

  • קופת גמל לשכירים – ההפקדות לקופת גמל מסוג זה נעשות במשותף על ידי השכיר עצמו ועל ידי מעסיקו, כאשר כל אחד מהם משקיע סכום מסוים מדי חודש כחיסכון אשר יעמוד לרשותו של השכיר עם הגיעו לפנסיה. החוק קובע כי מדי חודש, הן השכיר והן מעסיקו רשאים להפקיד סכום כספי אשר לא יעלה על אחוז מסוים ממשכורתו החודשית הכוללת של השכיר, כאשר אחוז זה מתעדכן בחוק אחת לזמן מה.
  • קופת גמל לעצמאיים – ההפקדות לקופת גמל מסוג זה מבוצעות על ידי העצמאי לבדו, וזאת תחת מגבלה על אחוז מסוים מהיקף הכנסתו החודשית, כפי שנקבע בחוק.

יש לציין בהקשר זה, כי בישראל קיימות מספר קופות גמל שונות, כאשר כל אחת מהן מעניקה תנאים והטבות שונות לעמיתיה המחזיקים בחשבונותיה. החוק קובע במפורש, כי כל תושב בישראל רשאי לבחור באיזו קופת גמל ברצונו להחזיק את חשבונו, כאשר החלטה זו אינה תלויה באיש מלבדו, ולרבות במעסיק.

מה היתרונות בקופות גמל?

היתרון הבסיסי המגולם בקופות הגמל, ובדומה ליתרון המגולם בכל אפיק חיסכון פנסיוני אחר, הוא כי הפקדה מתמשכת של סכומים גבוהים בקופת הגמל צפויה להשתלם בעתיד, ולהבטיח לעמית הכנסה שוטפת גם לאחר תקופת יציאתו לפנסיה, מה שיאפשר לו להתקיים בכבוד ומבלי ליפול לנטל על משפחתו, או על מוסדות המדינה.

עם זאת, ובנוסף ליתרונות המוזכרים לעיל, השימוש בקופת הגמל מעניק לחוסך עצמו שורה של הטבות מס שונות, כאשר החוק קובע כי הפקדות כספיות לקופות גמל יהיו פטורות מתשלום מס. כמו כן, החוק קובע כי במקרה של קופת גמל לשכיר, השכיר עצמו לא יידרש לשלם מס על הפקדותיו של המעסיק. הדבר הופך את קופת הגמל לאפיק חיסכון פנסיוני מניב ויעיל, וזאת בהשוואה למגוון הרחב של אפיקי החיסכון הפנסיוני השונים הקיימים בימינו.

עם זאת, יש לזכור בהקשר זה כי בדומה לשאר אפיקי החיסכון הפנסיוני, גם החיסכון בקופות הגמל נועד להוות פתרון עבור חלק מסוים מהאוכלוסייה, כאשר לא מדובר בהכרח באפיק ההשקעה המיטבי עבור כל אזרח ואזרח בישראל. מסיבה זו, ועל מנת להבטיח כי כספו של האזרח יושקע בצורה הטובה ביותר, וייהנה מהטבות המס המלאות כפי שמוקנות בחוק, חשוב מאוד להקפיד ולהתייעץ עם יועץ פנסיוני מומחה בתחומו, אשר יוכל לכוון את הלקוח לבחור באפיק הפנסיוני אשר מותאם עבורו באופן מלא.

ייעוץ פיננסי רון מאיר

ייעוץ פיננסי רון מאיר

רון מאיר, איש מקצוע מוכר בתחום ייעוץ פיננסי, עם ניסיון עשיר מאד בתחום והצלחות מרובות של עסקים ואנשים פרטיים. מנהל המרכז לייעוץ פיננסי, המקום שמרכז את כל המידע הכי מקצועי והכי עדכני ברשת.

התקשרו עכשיו! דילוג לתוכן