קרנות פנסיה ותיקות בניהול מיוחד – קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

קרן פנסיהקרן פנסיה הינה אחת משלושה אמצעי החיסכון הקיימים בישראל ומיועדים לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה. שני האמצעים האחרים הינם ביטוח מנהלים וקופת גמל. קרנות הפנסיה הינן למעשה שילוב בין ביטוח לתכנית חיסכון לטווח הארוך. בשל ניסיונות המדינה לעודד את אזרחיה שלא להיות תלויים בה, זוכים המפקידים לקרנות הפנסיה ליהנות מהשתתפות של המעסיק. באופן זה מעודדת המדינה את אזרחיה להפקיד לקראת גיל הזקנה.

הפנסיה הינה חיסכון הנצבר במשך שנים ארוכות בקופה מיוחדת וצובר תשואה מסוימת. עם הפרישה מהעבודה זוכה המבוטח ליהנות מקצבה חודשית והיכולת לנהל אורח חיים מכובד. זאת, מבלי להיות תלוי בגורמים חיצוניים. קרנות הפנסיה מציעות כיסויים ביטוחיים מקיפים הרבה יותר מאשר קצבת זקנה בלבד. אמנם ישנם לא מעט אפיקי השקעה וחיסכון שאינם מספקים מעבר לקצבת הזקנה – אולם תודות להתפתחות תחום הפנסיה ניתן למצוא כיום מגוון רחב של אפשרויות חיסכון.

קרן הפנסיה יכולה לשמש לא רק כחיסכון לעת זקנה אלא לא פחות מכך – קרן מקיפה המיועדת למקרים של אובדן כושר עבודה, נכות זמנית או קבועה, חלקית או מלאה, פגיעה או תאונה וקצבת שארים במקרה של מוות חס ושלום. חיסכון לפנסיה אומנם מתחיל בשלב מוקדם מאד יחסית אולם במקרי אסון לא מתוכננים ביכולתה להגן על המבוטח ועל משפחתו ולהעניק להם אורח חיים שפוי, מכובד ואיכותי. למעשה, קרנות הפנסיה הן המבדילות בין איכות חיים לבין אורח חיים קשה יום.

חשוב להבחין בין קרנות הפנסיה החדשות לבין קרנות הפנסיה הישנות. אמנם, קרנות הפנסיה הישנות כבר אינן פתוחות לקבלת חברים חדשים אולם עדיין פעילים בה עמיתים מלפני שנת 1995. שנת 1995 הייתה שנת המפנה בה התרחש משבר כלכלי משמעותי בקרנות הפנסיה. אלו קרסו ולא נפתחו יותר לקבלת חברים חדשים אלא לתשלום לחברים המבוטחים זה מכבר. בשנת 2003 הולאמו קרנות הפנסיה הישנות ומאז הן שייכות לגוף ממשלתי הנקרא "עמיתים".

קרנות הפנסיה הותיקות דוגמת קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ היו שייכות בעבר להסתדרות העובדים וכיום חברות תחת גוף ממשלתי. הלאמת הקרנות אמנם כללה פגיעה מסוימת אולם הבטיחה את העברת התשלומים למבוטחים בעת הצורך. באופן זה זוכים המבוטחים לקבל את המגיע להם אולם תחת מגבלות מסוימות.

סקירה על הקרן

קג"מ הינה קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ. הקרן נוסדה בשנת 1954 ומהווה קרן פנסיה מקיפה המעניקה למבוטחים פנסיית זקנה, פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה (נכות) ופנסיה לשארי המבוטח והפנסיונר. בקרן חברים עובדים בתחום הבנקאות והבריאות, המזון ותחומי תעשייה מרכזיים אחרים בארץ. הקרן פעילה בהתבסס על עקרון השוויוניות והערבות ההדדית בין העמיתים שבה.

מנהלי הקרן

קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ מנוהלת על ידי עמיתים, הוא גוף בבעלות הממשלה, גוף המשרת מעל ל-215,000 גמלאים, 10,000 מעסיקים ו-135,000 מבוטחים פעילים. אמנם ילכו קרנות אלו ויקטנו עם השנים אולם כעת הן מבטחות את העמיתים הפעילים בהן.

כתובת ומרכזי שירות

באתר האינטרנט של קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ ניתן למצוא לא מעט מידע אודות הקרן וכן את אמצעי ההתקשרות הרלוונטיים הן עבור המעסיקים המבוטחים, הגמלאים והעמיתים. כמו כן ניתן למצוא באתר מרכז שירות פעיל. כמו כן ניתן לקבל שירות במרכז של "עמיתים" – מרכז שירות לעמיתי קרנות הפנסיה הותיקות.