קרנות פנסיה ותיקות בניהול מיוחד – קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

קרן פנסיה הינה אחד משלושת האמצעים המיועדים לחסכון לקראת גיל הזקנה. מאחר ובגיל הזקנה אין הכנסה חודשית ממשית מתמשכת, על האדם לדאוג לעצמו להכנסה כלשהי.

זו באה לידי ביטוי באמצעות קופת חסכון אותה יש להתחיל עוד לפני הפרישה מהעבודה, הרבה לפני. קרנות הפנסיה כיום הן למעשה אמצעי לחסכון כספי לקראת התקופה שלאחר הפרישה. קרן הפנסיה אינה מיועדת רק לתקופה שלאחר הפרישה אלא לא פחות מכך קרנות פנסיה ותיקות בניהול מיוחד- קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מעליה להיות מתועלת לסיכונים אחרים של חוסר הכנסה.

 

בהתאם לכך ועל מנת לכסות מקרים לא צפויים מהווה קרן הפנסיה שילוב של קופת חסכון וביטוח מפני מקרים שונים העלולים לקרות לאדם במהלך חייו. ישנם כמה סוגים של קרנות פנסיה כאשר החלוקה העיקרית היא לקרנות המכסות את הפרישה מעבודה בלבד וקרנות אחרות המכסות מקרים של נכות או מקרים של אובדן כושר עבודה, מקרי מוות וכן מהוות קרנות אלו ביטוח שארים. קרנות הפנסיה המעניקות כיסוי ביטוחי מלא נקראות קרנות פנסיה מקיפות ואילו קרנות הפנסיה הבסיסיות נקרות פנסיית יסוד.

על קרן הגמלאות של חברי אגד

קרן הגמלאות של חברי אגד משתייכת לקבוצת הקרנות הותיקות יותר ולמעשה הינה אחת מקרנות הפנסיה שהיו בעבר בשליטת הסתדרות העובדים אולם לאחר משבר הולאמו בשנת 2003. כיום פועלות קרנות ותיקות אלו תחת ארגון עמיתים. מחד היה בהלאמת קרנות אלו מעין פגיעה בכספי המבוטחים אולם מאידך ולאור המשבר של הקרנות, הלאמת הקרנות הביאה ליציבותן ולהבטחת כספי החברים בקרן והכספים של החברים בקרן תחת מוגבלות מסוימת.
לאחר ההלאמה לא ניתן יותר להצטרף אל הקרנות הותיקות אולם כיום ישנן קרנות חדשות אליהן ניתן להצטרף ואלו כוללות הסדרים חדשים.

סקירת הקרן: מתי נוסדה? ומה המטרה שלה?

קרן הגמלאות של חברי אגד נוסדה בשנת 1954 ומהווה קרן המבטחת את חברי אגד – אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ. הקרן מעניקה ביטוחים וקרן פנסיה מקיפה הכוללת פנסיית זקנה, פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה וכן פנסיה לשארי המבוטח במקרה של מוות. מדובר באחת הקרנות הותיקות מסוגן. הפנסיה פעילה על עקרון שיתופיות, ערבות הדדות ושוויוניות בין העמיתים. מתוך מחויבות לעקרונות אלו נקבעות זכויותיהם של המבוטחים בהתאם לתקנון האחיד של כלל העמיתים בפנסיות הוותיקות.
קרן הגמלאות של חברי אגד גם היא משתייכת לקרנות הפנסיה הותיקות ולפיכך הינה סגורה לחברים חדשים. הערכים והעקרונות עליהם מבוססת פעילות הקרן הינם העקרונות הקבועים על ידי המפקח על הביטוח לכלל העמיתים בקרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

למי מיועדת קרן הפנסיה?

קרן הגמלאות של חברי אגד כשמה כן היא, מיועדת לחברי אגד.

מה היקף הנכסים של הקרן?

החברה משקיעה באגרות חוב מיועדות ומחזיקה במזומנים, מניות וניירות ערך אחרים. סך כל הנכסים של הקרן עומד על 7,397,495 ₪.

מי הם מנהלי הקרן?

כמו כל קרנות הפנסיה הותיקות גם קרן הגמלאות של חברי אגד מנוהלת על ידי ארגון עמיתים שבבעלות המדינה.
על מנת ליצור קשר עם מנהלי הקרן או לקבל עליה מידע ניתן ליצור קשר באמצעות טל: *6667 או – 12-226-667 או באמצעות פקס: 03-7602227. כתובת האינטרנט של ארגון 'עמיתים': www.amitim.com.

 

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

ההבדל בין קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים ישנים ולחדשים

הפחתת דמי הניהול בקרנות פנסיה וקופות גמל