לעשות סדר בבלבול בנושא סוגי קצבאות

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

לעשות סדר בבלבול בנושא סוגי קצבאותמהי קצבה? זו שאלה פשוטה לכאורה, אך למעשה יש הרבה מאוד סוגים של קצבאות. שמעתם כאלה שסבורים שקצבה הינה סכום כסף שתקבלו מביטוח לאומי במידה ותאבדו את כושר העבודה?

זה נכון אך יש גם קצבאות אחרות, מביטוח לאומי וכן מטעם גופים אחרים כגון גופים פנסיוניים, שגם הם ישלמו קצבאות לזכאים. ויש גם קצבאות ילדים, וקצבאות לנפגעי עבודה ותגמולים אחרים. אם אתם מרגישים מבולבלים, הגיע הזמן להבהיר כמה דברים בנושא ולעשות סדר אחת ולתמיד.

קצבאות וגופים פנסיוניים

הסוג הראשון של קצבאות שעליו נרצה לפרט כולל תשלום שאותו יקבלו פנסיונרים, שהגיעו לגיל הפרישה מהעבודה. נשים וגברים, שחסכו בגופים פנסיוניים שונים כגון קופות גמל או קרנות פנסיה וכן גם בביטוחי מנהלים, צפויים לקבל בתום חיי העבודה קצבה. גובה הקצבה אישי ומשתנה. הוא תלוי במספר השנים שבהם הספקתם לחסוך וכמובן – בסכום החודשי שאותו הפקדתם מדי חודש. גם התשואה שאותה השיגו מנהלי קרנות הפנסיה, קופות הגמל או ביטוח המנהלים תשפיע על גובה הקצבה שתקבלו.

האם רק קצבאות של פנסיה ניתן לקבל מכל הגופים הפנסיוניים שציינו לעיל? לא דווקא. בחלק מהגופים הפנסיוניים, קרנות הפנסיה למשל וכן בביטוח מנהלים (אך לא בקופות הגמל) נהנים החוסכים גם ממרכיב ביטוחי. כך, במידה והחוסך נפטר חלילה, תשולם קצבה מסוימת לפרק זמן ידוע, לשארים – אלמנה או אלמה, ילדים קטנים עד לגיל 18 או 21. גובה הקצבה תלוי בסכום שנצבר וכן בסוג חוזה הביטוח ובסוג הביטוח שאותו רכש החוסך (בביטוח מנהלים) או בהתאם לתקנון שנקבע ופורסם (בקרנות הפנסיה).

קצבת זקנה מביטוח לאומי

קצבת זקנה המגיעה לפנסיונרים מטעם ביטוח לאומי הינה קצבה מורכבת יותר מכפי שניתן להניח. ראשית, קבלת הקצבה איננה אוטומטית, יש צורך להגיש בקשה (תביעה) לקבלת קצבה זו. האם ישנו קשר בין קצבה זו לבין קצבאות אחרות, כגון קצבאות פנסיה מקרנות הפנסיה, למשל? אפשר לומר שכן, אך באופן חלקי. יש מרכיב של קצבת זקנה מביטוח לאומי המותנה במיעוט הכנסות אחרות ויש מרכיב שאיננו מותנה בהכנסות אחרות.

נסביר – גיל הפרישה מעבודה בישראל לגברים הינו כיום 67 בעוד שאצל נשים מדובר בגיל 62. לכאורה, בגיל זה אמורים לקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי, אך הסיפור מעט מורכב מכך. עד גיל 70, בוחן ביטוח לאומי את ההכנסות של האזרחים המבקשים קצבת זקנה. רק על פי מבחן הכנסות יוחלט האם יקבלו קצבה מלאה, קצבה חלקית או כלל לא.

מה קורה מגיל 70 ומעלה? מגיל זה ניתן לקבל קצבת זקנה של ביטוח לאומי שאיננה מותנית בכל הכנסה שהיא. מה עוד חשוב לדעת? מי שיגיש את התביעה לקבלת קצבת זקנה באיחור עשוי לאבד חלק מהזכאות. הקצבה תשולם רטרואקטיבית ל-4 שנים ולא יותר.

פציעה, נכות וקצבאות

קצבאות עשויות להיות רלוונטיות גם מתחת לגיל הפנסיה. למשל, כאשר מדובר באדם שכושרו לעבוד נפגע או היה מופחת מלכתחילה בשל נכות מולדת. קצבת נכות, למשל, וכן קצבת אובדן כושר עבודה מהוות חלופה למשכורת לאדם בגיל העבודה.

אלה קצבאות שניתן לתבוע מביטוח לאומי והן תאושרנה רק למי שאושר בוועדה רפואית. סוג של קצבה עשוי להיות משולם גם מחברת ביטוח פרטית, למבוטחים שרכשו בזמן ביטוח מתאים – כגון ביטוח אובדן כושר עבודה או ביטוחים למקרים כגון נכות מתאונה. תגמולי ביטוח יכולים להיות מוגבלים בזמן או תלויי גיל, בהתאם לתנאי הפוליסה. יצוין כי העובדה שמקבלים קצבה מסוג אחד עשויה (אך לא חייבת) לגרור ירידה בזכאות או ביטול של קצבה אחרת. למשל, קצבת זקנה עשויה להחליף קצבת נכות (של ביטוח לאומי).