ניוד ביטוח מנהלים

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

ניוד ביטוח מנהליםהחלטה דרמטית שהתקבלה בסוף 2016 שמה סוף למצב שבו חוסכים בביטוחי מנהלים אינם יכולים לעבור בין ביטוחי מנהלים שונים, כפי שמציעות חברות הביטוח השונות.

ביטוחי מנהלים, כידוע, נחשבים לאפיק מרכזי של חיסכון פנסיוני בישראל. יחד עם זאת, מבנה הביטוחים כפי שהתגבש במהלך השנים הביאו לכך שהמבוטחים הפכו למעין לקוחות שבויים, כאשר האפשרות לעבור מחברת ביטוח אחת לשנייה הפכה לבלתי אפשרית.

בין היתר, הדבר נבע מהצורך לבצע חישוב של הקצבה הצפויה לאחר היציאה לגמלאות באמצעות מנגנון להערכת תוחלת החיים.

מנגנון זה, שנקרא מקדם המרה, עמד בעבר על מספר נמוך יחסית וכיום הוא גבוה יותר, מה שאומר שהסכום הצפוי לפנסיה הולך ומצטמק. לא פחות חשוב – העובדה שהמעבר (ניוד) בין ביטוחי מנהלים שונים היה מוגבל יצרה קושי בהיבט צרכני וחשוב – רמת העמלות שמשלם החוסך לחברת הביטוח.

סכום עצום שניתן לניוד

ההערכות מומחים בתחום מדברות על כך שעשרות מיליארדי שקלים שמצויות בפוליסות הביטוח נמצאות במצב שבו הניוד עשוי להביא להטבה במצבם של החוסכים. מדובר ביותר ממיליון חוסכים שהחלו להפקיד לביטוח מנהלים כזה או אחר בין השנים 2004 לבין 2013. חוסכים שהחלו לבצע הפקדות לביטוחי מנהלים בשנים קודמות יותר – כדאיות הניוד עבורם בדרך כלל נמוכה יותר, לאור מקדמי ההמרה שהיו נהוגים באותה התקופה (כאשר הערכות לתוחלת החיים היו שונות).

האם עצם פתיחת השוק לתחרות נעשתה באופן שקול ואחראי? ככל הנראה כן – בשל טווח הזמן שבו גיבשו במשרד האוצר את הכללים התקנות, שעל פיהם יורשו לפעול חברות הביטוח, כעת ובעתיד.

דמי ניהול בתהליך הפחתה

על פי ההערכות, כשישים עד שמונים מיליארד שקלים שהופקדו בפוליסות של ביטוחי מנהלים הם בעלי פוטנציאל ממשי לניוד. האפשרות לעבור בין ביטוחים שונים תוך הגדלת כושר המיקוח של החוסכים צפויה להוזיל את דמי הניהול במהלך חשוב מאין כמוהו. בביטוחי המנהלים הישנים ניתן לראות מצבים שבהם המבוטחים משלמים דמי ניהול יקרים במיוחד, כפי שהיה מקובל לפני שהוטלו המגבלות הנוכחיות על דמי הניהול.

ההגבלות שקבעו במשרד האוצר מבוססות על תקרה מקסימלית לגביית עמלות מצבירה ומהפקדות שוטפות. ככל שהמודעות הצרכנית הפכה משופרת, ניתן היה לראות הוזלה מסוימת בעמלות שנגבו (בפרט בעמלות מהסכום הצבור בביטוח המנהלים).

אפשרות הניוד צפויה להביא להטבה נוספת במצבם של מבוטחים רבים, חלקם כאלה שאינם שייכים למעסיקים הגדולים במשק (אלה שנהנים מעמלות מופחתות בזכות כוח מיקוח של וועד חזק). על פי ההערכות מהלך הניוד יביא בטווח הזמן הקצר והבינוני להפחתה נוספת בדמי הביטוח, לרווחת ציבור החוסכים.

מקדמים מובטחים במציאות משתנה

שאלת ניוד ביטוחי המנהלים אינה יכולה להיבחן בנפרד, ללא תלות במרכיבים משמעותיים כגון מקדמי הקצבה. האיסור לשווק פוליסות ביטוח בעלות מקדם קצבה מובטח, נועד לספק ביטחון מבני לחברות הביטוח.

מקדם קצבה מובטח, כפי שהוכח לא מכבר, עלול להביא ליצור בעיה מבנית שתערער את יציבות חברות הביטוח מבחינה פיננסית, במידה ותוחלת החיים תמשיך ותעלה. ממשרד האוצר נמסר שגם לכך עשוי להתגבש פתרון, שישלים את עניין הניוד.

פתרון אפשרי יהיה שהחוסכים והמבוטחים יוכלו לבחור מקדמי קצבה מובטחים, לטווח זמן ידוע מראש. למשל, מי שמעוניין בקצבה למשך עשרים שנה, יוכל לדעת מראש לפי איזה מקדם תשולם לו הקצבה. יש לציין שעבור התחייבות כזאת מצד חברת הביטוח, עשויים חוסכים להידרש לתשלום עמלה גבוהה יותר, אך החשוב הוא שלחוסכים תהיינה יותר אפשרויות בחירה. נקודה חשובה נוספת טמונה במגבלות שיוטלו על חברות הביטוח לגבי העלאות עתידיות של דמי הניהול והעמלות. ההגבלות אמורות להגן על החוסכים מחד, בלי לפגוע ביציבות חברות הביטוח מאידך.

עוד בנושא ניוד ביטוח מנהלים