משיכת כספים מקרן השתלמות

צרו איתנו קשר

ישנם אפיקי השקעה שונים כאשר אפיק ההשקעה המוכר ביותר יהיה קרן השתלמות. לא כל אחד זכאי לפתוח קרן השתלמות ועם זאת, המדינה מעודדת כל אחד שידו משגת לפתוח קרן השתלמות. יש יתרונות וחסרונות בפתיחת קרן השתלמות. קרן השתלמות מוגבלת בזמן, משמע אתם לא תוכלו למשוך את הכספים (למעט מקרים חריגים) לפני התקופה הנבחרת (לרוב 6 שנים או 3 שנים).

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון אשר מוצע לשכירים ועצמאיים. קרן השתלמות נחשבת לאפיק חיסכון לטווח בינוני עד ארוך, ניתן לפדותאם יש לכם חיסכון בקרן השתלמות אך תקופת ההשקעה אינה עברה ולא ניתן למשוך את הכסף עדיין תוכלו לבחור בהלוואה מתוך הסכום שצברתם בקרן השתלמות. את הכספים אחת ל-6 שנים לרוב או במקרים חריגים יש נקודות יציאה לפני 6 שנים. קרן השתלמות יכולה גם להתאים לקיבוצים ומושבים אשר מעוניינים להשקיע את כספם ולהרוויח תשואה מכובדת עבור חברי המקום. בשונה מאפיקי חיסכון אחרים אשר גם הם מעניקים תשואה בגובה כזה או אחר, קרן השתלמות נמצאת רווחית ומשתלמת יותר מכיוון שניתן יהיה למצוא הטבות מס על הפקדות וכמו כן, ניתן לפדות את הרווחים ללא צורך בהפרשת מס רווחי הון.

קרנות השתלמות מוצעות על ידי חברות ביטוח ובתי השקעות. בכל קרן השתלמות ניתן לבחור את מסלול ההשקעה ובהתאם לכך נגבים דמי ניהול בגובה כזה או אחר. לרוב, דמי הניהול הגבוהים ביותר יהיו עבור מסלול מניות. לא כל אחד יכול להצטרף לקרן השתלמות. במקרה של עצמאי רק מקום אשר מציע לעובדיו פתיחת קרן השתלמות יוכל להנות ממנה ועבור עצמאים ניתן לפתוח קרן השתלמות באופן עצמאי כאשר רק הם מפרישים לקרן בהתאם לסכום שהם בוחרים. לרוב עבור עצמאיים יהיה מותר להפריש עד 18,000 ש"ח בכל שנה, מעל 18,000 ש"ח יהיה חייב המשקיע במס רווחי הון שעומד על כ-25% מהרווח.

משיכת כספים מקרן השתלמות – הלוואה

אם יש לכם חיסכון בקרן השתלמות אך תקופת ההשקעה אינה עברה ולא ניתן למשוך את הכסף עדיין תוכלו לבחור בהלוואה מתוך הסכוםמשיכת כספים מקרן השתלמות - הלוואה אם יש לכם חיסכון בקרן השתלמות אך תקופת ההשקעה אינה עברה ולא ניתן למשוך את הכסף עדיין תוכלו לבחור בהלוואה מתוך הסכום שצברתם בקרן השתלמות. למה לכם לעשות דבר כזה? שצברתם בקרן השתלמות. למה לכם לעשות דבר כזה? מכיוון שהריבית אותה תשלמו עבור ההלוואה תהיה נמוכה באופן משמעותי מהריביות שחברות האשראי והבנקים מציעים לכם. סך ההלוואה אינו יעלה על 50% מגובה הסכום הצבור בקרן כאשר לא חלפו 6 שנים מפתיחת הקרן. כאשר הקרן כבר נזילה ועברו למעלה מ-6 שנים תוכלו לקחת הלוואה בשיעור של עד 80% מגובה הקרן. חשוב להדגיש, בכל בית השקעה וחברת ביטוח יש נהלים שונים ולכן כדאי לוודא מול המקום בו הכסף שלכם מושקע מהם הנהלים לגבי השקעה וגובה הריבית. אך שימו לב, במקרה של הלוואה ישנם מספר חסרונות:

 1. לא תוכלו למשוך את שארית הסכום או חלקו עד להשלמת הלוואה.
 2. בתקופות של משבר כלכלי (כמו תקופת הקורונה לדוגמה) בית ההשקעות יכול למנוע מכם את היכולת לבקשת הלוואה.
 3. לא ניתן להעביר את הכסף שלכם לבית השקעות אחר עד להשלמת ההלוואה.

משיכת כספים מקרן השתלמות לאחר 6 שניםמשיכת כספים מקרן השתלמות לאחר 6 שנים לאחר שעברו שש שנים מיום ההפקדה שלכם תוכלו למשוך את הכספים שנמצאים בקרן השתלמות ללא צורך בתשלום בגין רווחי הון.

לאחר שעברו שש שנים מיום ההפקדה שלכם תוכלו למשוך את הכספים שנמצאים בקרן השתלמות ללא צורך בתשלום בגין רווחי הון. מס רווחי הון הוא על הרווח שלכם בשיעור של 25%, סכום שיכול להיות משמעותי למשקיע לטווח ארוך. עם זאת, יש מקרים חריגים בהם תוכלו למשוך את הכספים שלכם לאחר 3 שנים ועדיין להנות מפטור ממס רווחי הון:

 1. משיכה לצורך השתלמות בארץ או בחו"ל. יש לוודא שההשתלמות עומד בתנאים הכתובים בחוק.
 2. הגעה לגיל פרישה – 67 לגברים ו-62 לנשים.

משיכת כספים מקרן השתלמות – חשוב לדעת

גם בחלוף 6 שנים עדיין יועצים פיננסיים רבים יציעו לכם להשאיר את הכספים בקרן שלכם אלא אם כן אין לכם ברירה אחרת. קרן השתלמות היא אפיק חיסכון מעולה וברגע בו אתם מושכים כספים, אפילו באופן חלקי, אתם לא זכאים להמשיך בהפקדות נוספות ותהיו חייבים לפתוח קרן השתלמות אחרת ולהתחיל למעשה מאפס. ככל שהסכום המופקד שלכם הוא גבוה יותר כך התשואה תהיה גבוהה יותר.

איך מתבצע תהליך המשיכה?

משיכת כספים מקרן השתלמות - חשוב לדעת גם בחלוף 6 שנים עדיין יועצים פיננסיים רבים יציעו לכם להשאיר את הכספים בקרן שלכם אלא אם כן אין לכם ברירה אחרת.

משיכת כספים מקרן השתלמות מתבצעת בתהליך מסודר מול חברת הביטוח ורשות המיסים:

 • יש לשלוח בקשה למשיכת כספים על גבי טופס של בית ההשקעות שמנהל את הקרן שלכם. ניתן יהיה למצוא את כל הטפסים באתר החברה.
 • לאחר שסיימתם למלא את הטופס יש לצרף גם צילום תעודת זהות, אישור בנקאי המעיד על חשבון השייך לעובד (בעל הקרן).
 • כאשר מדובר על משיכת כספים מקרן השתלמות לשכיר יש להמציא מכתב מהמעסיק, זאת עושים מול בית ההשקעות.

לאחר שסיימתם את התהליך הזה אתם אמורים לראות את הכסף בחשבון שלכם תוך 4 ימי עסקים לרוב. בשלושת הימים הראשונים יצרו אתכם קשר כדי לוודא את אמינות הבקשה ובאם יש צורך בהשלמת טפסים.

זכאות להטבות מס – תנאים:

הטבות מס יכולות לכלול גם וויתור על תשלום מס בגין מס רווחי הון ומלבד לכך, בעיקר עבור עצמאים, הטבות מס יכולות להיות החזרי מס בגין הפקדות לקרן השתלמות.

שכירים:כאשר מדובר על משיכת כספים מקרן השתלמות לשכיר יש להמציא מכתב מהמעסיק, זאת עושים מול בית ההשקעות.

 1. הפרשות המעסיק אינן עולות על 7.5% משכר הברוטו של העובד ולא יותר מפי 3 מהפרשות העובד לקרן השתלמות.
 2. עד לתקרת שכר שנתי של 188,544 ש"ח (נכון לשנת 2022).
 3. משיכת כספים לאחר 3 שנות ותק בקרן לצורך לימודים או מימון השתלמות.
 4. משיכת כספים מקרן השתלמות עקב הגעה לגיל פרישה.
 5. משיכה לאחר שש שנים מיום ההפקדה.

עצמאיים:

 1. משיכה שלא לפני המועד שנקבע – שש שנים.
 2. הטבת מס על חלק מההפרשות עד לתקרה המותרת.כדי לברר את הזכאות שלכם טרם משיכת כספים מקרן השתלמות יש להגיע לייעוץ פיננסי. התנאים יכולים להשתנות בכל שנה בהתאם לרשויות המס וחברת הביטוח, לרוב השוני אינו ניכר.

עצמאי שהוא שכיר:

עובד שמקבל מהמעסיק שלו הפרשה לקרן השתלמות והוא בנוסף לכך מפקיד לקרן השתלמות בתור עצמאי ייהנה בהטבת מס כפולה בכל אחת מהקופות. עם זאת, גובה ההטבה תלוי בגובה ההפרשה שבוצעה בתור שכיר. עצמאי יכול להנות מהטבות מס עבור הפקדות לקרן השתלמות בהתאם לדברים הבאים:

 1. סכום ההפקדה לא עולה על 4.5% מסך הכנסות באותה שנה.
 2. סכום ההפקדות לא עולה על 4.5% מסכום התקרה.

יש לציין, עובדי הוראה זכאים להפרשות מוגדלות לקרן השתלמות ולכן, עובדי הוראה זכאים לפטור גדול יותר ממס הכנסה. כדי לברר את הזכאות שלכם טרם משיכת כספים מקרן השתלמות יש להגיע לייעוץ פיננסי. התנאים יכולים להשתנות בכל שנה בהתאם לרשויות המס וחברת הביטוח, לרוב השוני אינו ניכר.

 

ייעוץ פיננסי רון מאיר

ייעוץ פיננסי רון מאיר

רון מאיר, איש מקצוע מוכר בתחום ייעוץ פיננסי, עם ניסיון עשיר מאד בתחום והצלחות מרובות של עסקים ואנשים פרטיים. מנהל המרכז לייעוץ פיננסי, המקום שמרכז את כל המידע הכי מקצועי והכי עדכני ברשת.

התקשרו עכשיו! דילוג לתוכן