משיכת כספים מקרן השתלמות

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

ישנם אפיקי השקעה שונים כאשר אפיק ההשקעה המוכר ביותר יהיה קרן השתלמות. לא כל אחד זכאי לפתוח קרן השתלמות ועם זאת, המדינה מעודדת כל אחד שידו משגת לפתוח קרן השתלמות. יש יתרונות וחסרונות בפתיחת קרן השתלמות. קרן השתלמות מוגבלת בזמן, משמע אתם לא תוכלו למשוך את הכספים (למעט מקרים חריגים) לפני התקופה הנבחרת (לרוב 6 שנים או 3 שנים).

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון אשר מוצע לשכירים ועצמאיים. קרן השתלמות נחשבת לאפיק חיסכון לטווח בינוני עד ארוך, ניתן לפדותאם יש לכם חיסכון בקרן השתלמות אך תקופת ההשקעה אינה עברה ולא ניתן למשוך את הכסף עדיין תוכלו לבחור בהלוואה מתוך הסכום שצברתם בקרן השתלמות. את הכספים אחת ל-6 שנים לרוב או במקרים חריגים יש נקודות יציאה לפני 6 שנים. קרן השתלמות יכולה גם להתאים לקיבוצים ומושבים אשר מעוניינים להשקיע את כספם ולהרוויח תשואה מכובדת עבור חברי המקום. בשונה מאפיקי חיסכון אחרים אשר גם הם מעניקים תשואה בגובה כזה או אחר, קרן השתלמות נמצאת רווחית ומשתלמת יותר מכיוון שניתן יהיה למצוא הטבות מס על הפקדות וכמו כן, ניתן לפדות את הרווחים ללא צורך בהפרשת מס רווחי הון.

קרנות השתלמות מוצעות על ידי חברות ביטוח ובתי השקעות. בכל קרן השתלמות ניתן לבחור את מסלול ההשקעה ובהתאם לכך נגבים דמי ניהול בגובה כזה או אחר. לרוב, דמי הניהול הגבוהים ביותר יהיו עבור מסלול מניות. לא כל אחד יכול להצטרף לקרן השתלמות. במקרה של עצמאי רק מקום אשר מציע לעובדיו פתיחת קרן השתלמות יוכל להנות ממנה ועבור עצמאים ניתן לפתוח קרן השתלמות באופן עצמאי כאשר רק הם מפרישים לקרן בהתאם לסכום שהם בוחרים. לרוב עבור עצמאיים יהיה מותר להפריש עד 18,000 ש"ח בכל שנה, מעל 18,000 ש"ח יהיה חייב המשקיע במס רווחי הון שעומד על כ-25% מהרווח.

משיכת כספים מקרן השתלמות – הלוואה

אם יש לכם חיסכון בקרן השתלמות אך תקופת ההשקעה אינה עברה ולא ניתן למשוך את הכסף עדיין תוכלו לבחור בהלוואה מתוך הסכוםמשיכת כספים מקרן השתלמות - הלוואה אם יש לכם חיסכון בקרן השתלמות אך תקופת ההשקעה אינה עברה ולא ניתן למשוך את הכסף עדיין תוכלו לבחור בהלוואה מתוך הסכום שצברתם בקרן השתלמות. למה לכם לעשות דבר כזה? שצברתם בקרן השתלמות. למה לכם לעשות דבר כזה? מכיוון שהריבית אותה תשלמו עבור ההלוואה תהיה נמוכה באופן משמעותי מהריביות שחברות האשראי והבנקים מציעים לכם. סך ההלוואה אינו יעלה על 50% מגובה הסכום הצבור בקרן כאשר לא חלפו 6 שנים מפתיחת הקרן. כאשר הקרן כבר נזילה ועברו למעלה מ-6 שנים תוכלו לקחת הלוואה בשיעור של עד 80% מגובה הקרן. חשוב להדגיש, בכל בית השקעה וחברת ביטוח יש נהלים שונים ולכן כדאי לוודא מול המקום בו הכסף שלכם מושקע מהם הנהלים לגבי השקעה וגובה הריבית. אך שימו לב, במקרה של הלוואה ישנם מספר חסרונות:

 1. לא תוכלו למשוך את שארית הסכום או חלקו עד להשלמת הלוואה.
 2. בתקופות של משבר כלכלי (כמו תקופת הקורונה לדוגמה) בית ההשקעות יכול למנוע מכם את היכולת לבקשת הלוואה.
 3. לא ניתן להעביר את הכסף שלכם לבית השקעות אחר עד להשלמת ההלוואה.

משיכת כספים מקרן השתלמות לאחר 6 שניםמשיכת כספים מקרן השתלמות לאחר 6 שנים לאחר שעברו שש שנים מיום ההפקדה שלכם תוכלו למשוך את הכספים שנמצאים בקרן השתלמות ללא צורך בתשלום בגין רווחי הון.

לאחר שעברו שש שנים מיום ההפקדה שלכם תוכלו למשוך את הכספים שנמצאים בקרן השתלמות ללא צורך בתשלום בגין רווחי הון. מס רווחי הון הוא על הרווח שלכם בשיעור של 25%, סכום שיכול להיות משמעותי למשקיע לטווח ארוך. עם זאת, יש מקרים חריגים בהם תוכלו למשוך את הכספים שלכם לאחר 3 שנים ועדיין להנות מפטור ממס רווחי הון:

 1. משיכה לצורך השתלמות בארץ או בחו"ל. יש לוודא שההשתלמות עומד בתנאים הכתובים בחוק.
 2. הגעה לגיל פרישה – 67 לגברים ו-62 לנשים.

משיכת כספים מקרן השתלמות – חשוב לדעת

גם בחלוף 6 שנים עדיין יועצים פיננסיים רבים יציעו לכם להשאיר את הכספים בקרן שלכם אלא אם כן אין לכם ברירה אחרת. קרן השתלמות היא אפיק חיסכון מעולה וברגע בו אתם מושכים כספים, אפילו באופן חלקי, אתם לא זכאים להמשיך בהפקדות נוספות ותהיו חייבים לפתוח קרן השתלמות אחרת ולהתחיל למעשה מאפס. ככל שהסכום המופקד שלכם הוא גבוה יותר כך התשואה תהיה גבוהה יותר.

איך מתבצע תהליך המשיכה?

משיכת כספים מקרן השתלמות - חשוב לדעת גם בחלוף 6 שנים עדיין יועצים פיננסיים רבים יציעו לכם להשאיר את הכספים בקרן שלכם אלא אם כן אין לכם ברירה אחרת.

משיכת כספים מקרן השתלמות מתבצעת בתהליך מסודר מול חברת הביטוח ורשות המיסים:

 • יש לשלוח בקשה למשיכת כספים על גבי טופס של בית ההשקעות שמנהל את הקרן שלכם. ניתן יהיה למצוא את כל הטפסים באתר החברה.
 • לאחר שסיימתם למלא את הטופס יש לצרף גם צילום תעודת זהות, אישור בנקאי המעיד על חשבון השייך לעובד (בעל הקרן).
 • כאשר מדובר על משיכת כספים מקרן השתלמות לשכיר יש להמציא מכתב מהמעסיק, זאת עושים מול בית ההשקעות.

לאחר שסיימתם את התהליך הזה אתם אמורים לראות את הכסף בחשבון שלכם תוך 4 ימי עסקים לרוב. בשלושת הימים הראשונים יצרו אתכם קשר כדי לוודא את אמינות הבקשה ובאם יש צורך בהשלמת טפסים.

זכאות להטבות מס – תנאים:

הטבות מס יכולות לכלול גם וויתור על תשלום מס בגין מס רווחי הון ומלבד לכך, בעיקר עבור עצמאים, הטבות מס יכולות להיות החזרי מס בגין הפקדות לקרן השתלמות.

שכירים:כאשר מדובר על משיכת כספים מקרן השתלמות לשכיר יש להמציא מכתב מהמעסיק, זאת עושים מול בית ההשקעות.

 1. הפרשות המעסיק אינן עולות על 7.5% משכר הברוטו של העובד ולא יותר מפי 3 מהפרשות העובד לקרן השתלמות.
 2. עד לתקרת שכר שנתי של 188,544 ש"ח (נכון לשנת 2022).
 3. משיכת כספים לאחר 3 שנות ותק בקרן לצורך לימודים או מימון השתלמות.
 4. משיכת כספים מקרן השתלמות עקב הגעה לגיל פרישה.
 5. משיכה לאחר שש שנים מיום ההפקדה.

עצמאיים:

 1. משיכה שלא לפני המועד שנקבע – שש שנים.
 2. הטבת מס על חלק מההפרשות עד לתקרה המותרת.כדי לברר את הזכאות שלכם טרם משיכת כספים מקרן השתלמות יש להגיע לייעוץ פיננסי. התנאים יכולים להשתנות בכל שנה בהתאם לרשויות המס וחברת הביטוח, לרוב השוני אינו ניכר.

עצמאי שהוא שכיר:

עובד שמקבל מהמעסיק שלו הפרשה לקרן השתלמות והוא בנוסף לכך מפקיד לקרן השתלמות בתור עצמאי ייהנה בהטבת מס כפולה בכל אחת מהקופות. עם זאת, גובה ההטבה תלוי בגובה ההפרשה שבוצעה בתור שכיר. עצמאי יכול להנות מהטבות מס עבור הפקדות לקרן השתלמות בהתאם לדברים הבאים:

 1. סכום ההפקדה לא עולה על 4.5% מסך הכנסות באותה שנה.
 2. סכום ההפקדות לא עולה על 4.5% מסכום התקרה.

יש לציין, עובדי הוראה זכאים להפרשות מוגדלות לקרן השתלמות ולכן, עובדי הוראה זכאים לפטור גדול יותר ממס הכנסה. כדי לברר את הזכאות שלכם טרם משיכת כספים מקרן השתלמות יש להגיע לייעוץ פיננסי. התנאים יכולים להשתנות בכל שנה בהתאם לרשויות המס וחברת הביטוח, לרוב השוני אינו ניכר.

חושבים למשוך את קרן ההשתלמות שלכם? חשוב שתכירו את כל המשמעויות טרם ביצוע הפעולה. לפני שנגע בכל המשמעויות של משיכת קרנות השתלמות, חשוב שתכירו מקרוב את אפיק החיסכון הטוב ביותר בישראל – קרן השתלמות. קרן השתלמות היא אפיק חיסכון שבמקורו נועד לאפשר לעובדים רבים לצאת לתקופת לימודים (השתלמויות). אפיק חיסכון זה כולל לא מעט יתרונות על פני כלל האפיקים המקבילים הקיימים במשק ולכן חשוב לדעת לעשות בו שימוש נכון. אם גם לכם יש קרן השתלמות ואם שוקלים למשוך את כל חסכונותיכם, הגעתם למקום הנכון. בשורות הבאות נגע בכל מה שאתם חייבים להכיר אודות קרנות השתלמות, הזכאים לפתיחת קרנות השתלמות, התנאים למשיכת הכספים שנחסכו ועוד.

ראשית, חשוב לפתוח ולומר כי קרן השתלמות משמשת עובדים שכירים ועובדים עצמאיים כאחד. בשורות הבאות נגע בתנאים בהם שכירים ועצמאיים זכאים לקרן השתלמות.

קרן השתלמות לשכירים

מרבית אנשי המקצוע בתחום סבורים כי לא כדאי לבחור בהליך משיכת קרן השתלמות כלל.
קרדיט תמונה: freepik

ישנם מספר דגשים חשובים שאתם חייבים להכיר אודות קרנות השתלמות לשכירים. ראשית, חשוב לדעת ששכירים לא יכולים להפריש לעצמם כספים לקרן השתלמות. עובדים שכירים יכולים ליהנות מכלל היתרונות של קרנות השתלמות רק אם המעסיק בוחר להפריש עבורם קרן השתלמות. חשוב להדגיש כי המעסיק אינו חייב על פי חוק להפריש לעובדיו קרן השתלמות. אך בכל זאת, מעסיקים רבים כיום מפרישים לעובדים שכירים קרנות השתלמות כחלק מתנאי העסקה מועדפים. שנית, חשוב לדעת שלא ניתן להפקיד כספים לקרן השתלמות ממקורות שונים. לא מעט שכירים עובדים בשני מקומות עבודה שונים המפרישים לעובדים קרן השתלמות. במצב זה, המעסיק לא יוכל להפריש לקרן השתלמות אחת משני מקומות עבודתו השונים. אז מה כן אפשר לעשות? העובד יוכל להחליט להפריש משני מקומות העבודה לקרנות השתלמות המנוהלות על ידי אותה חברה או לקרנות השתלמות המנוהלות על ידי חברות שונות ללא כל הגבלה.

עובדים כשכירים ועצמאיים גם יחד? אתם זכאים לפתוח לעצמכם קרן השתלמות!

משלבים עיסוק כשכירים ועצמאיים? אתם יכולים לפתוח קרן השתלמות עצמית מהעסק שלכם. לא מעט אנשים שבוחרים לשלב עיסוק כשכירים וכעצמאיים (גם אם מדובר בעוסק פטור), זכאים לפתוח לעצמם קרנות השתלמות. חשוב להדגיש כי בשונה מקרן השתלמות לשכירים בה ההפרשה החודשית מתחלקת בין המעסיק לבין המועסק, פתיחת קרן השתלמות לעובדים המשלבים בין שכירות לעצמאות תצריך מהעובד להפריש את מלוא ההפרשה מכספו בלבד.

קרן השתלמות לעצמאייםמשיכת קרן השתלמות - אל תמהרו למשוך את קרן ההשתלמות שלכם! לסיום, חשוב שתכירו מספר נקודות חשובות אודות משיכת קרן השתלמות.

עצמאיים זכאים לכלל ההטבות המוענקות לכל החוסכים בקרנות השתלמות. עצמאי שרוצה לפתוח לעצמו קרן השתלמות רשאי לעשות זאת ולהפריש לעצמו סכום חודשי או שנתי בהתאם לבחירתו. חשוב להדגיש שההבדל המשמעותי ביותר בין קרן השתלמות לשכירים לבין קרן השתלמות לעצמאיים הוא העובדה שעצמאי מפריש לעצמו את כל החיסכון בעוד השכיר נהנה מהפרשה נוספת של המעסיק. הבדל נוסף הוא באשר להפקדה השנתית. עובד עצמאי רשאי להפקיד לעצמו כל סכום שיבחר (עד התקרה השנתית) בכל מועד שיבחר. כלומר, עובד עצמאי יכול לבחור להפקיד פעם בשנה כל סכום כסף שירצה עד התקרה הקבועה בחוק. לעומתו, השכיר מפקיד מידי חודש סכום קבוע בהתאם למשכורתו החודשית.

חושבים להעביר את קרן ההשתלמות שלכם בין מסלולים שטנים או אף בין חברות שונות? אתם יכולים לעשות זאת ללא פגיעה בוותק החיסכון שלכם!

נקודה נוספת שחשוב שתכירו – ניתן להעביר את כל כספי החיסכון בקרן השתלמות מקרן אחת לאחרת ללא כל בעיה. אנשים רבים טועים לחשוב שהם חייבים לסיים את כל תקופת החיסכון של קרן ההשתלמות בקרן אחת או לכל הפחות באותה חברה. לכן, חשוב להדגיש ולומר כי אם גם לכם יש קרן השתלמות ואתם רוצים לעבור בין מסלולים או אף בין חברות, אתם רשאים לעשות זאת ללא כל בעיה. מעבר בין מסלולים או בין חברות שונות אינו פוגע בוותק של קרן ההשתלמות שלכם, כך שאתם יכולים לעבור בכל שלב שתרצו ללא צורך בהמתנה נוספת עד תום שנות החיסכון בקרן ההשתלמות.

לאחר שנגענו במספר מאפיינים חשובים של קרנות ההשתלמות בישראל, חשוב שתכירו את כל היתרונות הגדולים ביותר של אפיק חיסכון זה על פני אפיקי חיסכון רבים אחרים.

היתרונות הגדולים של חיסכון בקרן השתלמות

 • לשכירים: הפרשה משותפת של המעסיק והמועסק (כ 2.5% מועסק ועוד 7.5% מעסיק)

שכירים שזכאים לקרן השתלמות ממקום עבודתם נהנים מהפרשה חודשית המחולקת בין המעסיק למועסק. כלומר, הם לא היחידים שמפרישים כסף לתוכנית החיסכון שלהם. לא רק שהם לא היחידים, המעסיק מפריש אחוז גבוה יותר מסך ההפרשה החודשית. במילים אחרות, שכירים שמקבלים קרן השתלמות נהנים מתוספת חודשית של כ 7.5% מהשכר החודשי.

 • מסלולי השקעה אטרקטיבייםמשיכת כספים מקרן השתלמות -קבלו הלוואה כנגד החיסכון בקרן ההשתלמות האפשרות הטובה ביותר היא לקבל הלוואה בריבית נמוכה במיוחד כנגד הכספים בקרן ההשתלמות שלכם.

יתרון נוסף של קרנות השתלמות הוא אפשרות לבחור בין שלל אפיקי השקעה שונים. כיום יש מבחר עשיר של מסלולים המאפשרים לכל חוסך לבחור את האפיק המתאים ביותר עבורו. ישנם אפיקים סולידיים וישנם אפיקים אגרסיביים החשופים למניות. כך החוסך יכול לבחור את האפיק המתאים ביותר לצרכיו האישיים וליהנות מתשואה טובה בכל שנה. קרנות השתלמות רבות מצליחות להניב כ 5% תשואה בכל שנה, תשואה גבוה משמעותית ממה שניתן בתוכניות חיסכון בנקאיים.

 • פטור ממס – לא תידרשו לשלם 25% מס מסך הרווחים

חוסכים בקרן השתלמות נהנים מפטור ממס. מסלול זה הוא המסלול היחידי (מבין מסלולי החיסכון קצרי הטווח) המזכה את החוסכים בפטור מלא ממס. כל שאר אפיקי החיסכון או ההשקעה בישראל מחייבים את החוסכים במס רווח הון בשיעור של 25% מסך כל הרווחים. העובדה שמסלול זה פטור ממס היא היתרון הגדול ביותר שלו.

 • מסלול קצר טווח – 6 שנים בלבד

מסלול חיסכון זה הוא מסלול קצר טווח של 6 שנים בלבד. לאחר 6 שנים החיסכון הופך נזיל כך שכל חוסך יוכל לפדות את כספו ורווחיו ללא תשלום מס כלל. כמו כן העובדה שמסלול זה סגור ל 6 שנים מסייעת לאנשים רבים להתמיד החיסכון קבוע ללא אפשרות משיכה (ניתן למשוך אך עם תשלום קנס כספי משמעותי).

משיכת קרן השתלמות – אל תמהרו למשוך את קרן ההשתלמות שלכם!

לסיום, חשוב שתכירו מספר נקודות חשובות אודות משיכת קרן השתלמות. מרבית אנשי המקצוע בתחום סבורים כי לא כדאי לבחור בהליך משיכת קרן השתלמות כלל. קרן השתלמות היא אפיק חיסכון מצויין המניב לחוסכים בו תשואה גבוהה ופטור מתשלומי מס. לכן, כדאי להשאיר את קרנות ההשתלמות במסלולים המתאימים עבורכם ללא משיכה כלל. אז מה בכל זאת עושים אם צריכים את הכסף? כיום ישנן לא מעט אפשרויות חלופיות למשיכת כספי קרן ההשתלמות שלכם.

קבלו הלוואה כנגד החיסכון בקרן ההשתלמות

האפשרות הטובה ביותר היא לקבל הלוואה בריבית נמוכה במיוחד כנגד הכספים בקרן ההשתלמות שלכם. אנשים רבים כיום בוחרים לקחת הלוואה כנגד הכסף שיושב בקרן ההשתלמות שלהם, כך שהם נהנים מהכסף שהם צריכים ללא משיכת הכספים מאפיק החיסכון הטוב ביותר בישראל. הריבית שתידרשו לשלם על הלוואה כנגד קרן ההשתלמות נמוכה במיוחד, כך שמשתלם לכם שהחיסכונות שלכם ימשיכו לעשות כ 5% בשנה ולשלם רק כ 2% ריבית עבור ההלוואה. הריביות יכולות להשתנות אך כל עוד הריבית על ההלוואה נמוכה מהתשואה השנתית הממוצעת שקרן ההשתלמות שלכם עושה, כדאי לכם לקחת הלוואה כנגד קרן ההשתלמות שלכם.