הסכם פרישה מרצון – כך תעשו את זה נכון

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

על פי החוק, גיל הפרישה לגבר הוא 67 ולאישה 62 . הסכם פרישה מרצון מאפשר לעובד לפרוש מוקדם יותר מהגיל הקבוע בחוק,הסכם פרישה מרצון – המדריך השלם ובתנאים טובים, וזאת עד הגיעו לגיל הפרישה. מדובר בהסכם שמסיים את ההעסקה של עובד ותיק, והוא מטיב עם שני הצדדים העובד והמעביד. העובד מקבל מהמעביד זכויות, והמעסיק נהנה מיתרונות בנוגע לשיפור הפעילות העסקית שלו.

פרישה מרצון יכולה להיות מוצעת לעובדים גם כאשר המעסיק סוגר את מקום העסק או עובר מקום. יש מקרים שהמעביד גם לוחץ את העובד לפרוש בטרם הגיע זמנו, שאם לא כן יאלץ לפטרו.

תכנית פרישה מרצון מאפשרת מסלולי פרישה מותאמים לכל עובד על פי בחירתו.

מהם היתרונות הטמונים בתכנית פרישה מרצון למעביד וגם לעובד?

יש והמעביד מבקש להקטין את מספר העובדים, לרענן את מצבת העובדים, או לייעל את סדר העבודה. במקרה כזה הוא נעזר בתכנית של פרישה מרצון לעובדים.

העובד לעומת זאת, מגיע פעמים רבות למצבי "עייפות" מעבודתו,, או רוצה לפעמים לשנות את אופי העבודה, ולכן פרישה מרצון תהיה רלוונטית במיוחד לעובדים מבוגרים, שממילא מתקרבים לגיל הפרישה על פי החוק.

איך נערכת תכנית של פרישה מרצון הלכה למעשה?

תכנית של פרישה מרצון תלויה בגיל העובד והיא מתבצעת בצורת הצעה. במסגרת התכנית המעביד מציע לעובד אפשרות בחירה בין מספר אופציות ובין היתר:

  • פנסיה מוקדמת – מדובר במסלול שבו משלמים לעובד פיצויי פיטורין וכן כספי פנסיה מוקדמת (שנקראת גם פנסיה תקציבית). התשלום מתבצע מרגע הפרישה של העובד בפועל, ועד לגיל הפרישה החוקי שלו. כאשר העובד מגיע לגיל הפרישה החוקי, הוא יקבל פנסיה רגילה חודשית מתוך קרן הפנסיה. במקרה כזה העובד אינו נחשב לשכיר או לגמלאי, ויחול עליו מס נמוך יותר מגובה המס החל על עובד שכיר.
  • מענקים – מדובר במסלול שבו משלמים לעובד סכום של מענק פרישה באופן חד פעמי, ואז כאשר הוא מגיע לגיל הפרישה על פי החוק, הוא יקבל קצבה חודשית מתוך קרן הפנסיה. על העובד להוון ולחשב את ערך הכספים שיקבל לעומת הכנסתו ממשכורת חודשית.
  • חבילת פרישה – חבילה זו כוללת שילוב של מספר תנאי פרישה ופיצויים משופרים כמו שימוש ברכב, מענק הסתגלות, וכולי.
  • תשלום חודשי – משלמים לעובד פיצויים בעת הפרישה המוקדמת, ולאחר מכן תשלומים חודשיים עד גיל הפרישה.

דרישה מהעובד לחתום על כתב וויתור

עם הסכמתו בעניין הפרישה המוקדמת, מתבקש העובד לחתום על כתב ויתור אשר בו נקבע שאין לו טענות נגד המעסיק אחרי שיצא לפנסיה. על העובד לבדוק היטב את תוכנו של כתב הוויתור בטרם יחתום עליו.
במקרים לא מעטים עמדו כתבי ויתור למבחן בית הדין לעבודה, ועלו טענות מצד עובדים שהסכמי הפרישה מפלים אותם, ועל כן אין כל תוקף לכתב הוויתור עליו חתמו. במקרה כזה יבדוק בית המשפט אם המעסיק הפר את זכויותיו של העובד המגיעים לו על פי החוק.

למה צריך לתת את הדעת כאשר חותמים על הסכם פרישה מרצון?

  • חשוב לקבוע בהסכם הפרישה כי בתקופת ההסתגלות ימשיך המעסיק לשלם הפרשים לקרן הפנסיה ולביטוח הלאומי.
  • חשוב לבדוק היטב את האופציות החילופיות המוצעות לעובד מבחינת מיסים וביטוח לאומי, ולכך שלא יפגעו זכויותיו של העובד המגיעות לו מביטוח לאומי.
  • חשוב גם לוודא שהמעסיק אכן מסוגל לשלם את הפנסיה המוקדמת לאורך כל התקופה.
  • חשוב לוודא שהסכם הפרישה יכלול עדכון של תשלומי הפנסיה המוקדמת על פי המדד.
  • יש לתת את הדעת לזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד כמו הודעה מוקדמת וכולי.

לסיכום יש לבדוק אם כדאי לעובד לפרוש מרצון מהעבודה ולוותר על ההכנסה החודשית לטובת בחירה במסלול פרישה , תוך התייחסות לזכויות סוציאליות.

 

אולי יעניין אותך גם:

ייעוץ פנסיוני לשכירים

מהי פנסיה תקציבית וההבדלים בינה לבין פנסיה צוברת

כל מה שצריך לדעת על ייעוץ פנסיוני לעובדי מדינה