קרנות פנסיה חדשות: מבטחים החדשה

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

קרן פנסיה חדשהקרן הפנסיה מבטחים החדשה הינה קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת מנורה מבטחים, המקיימת פעילות גם בתחומים פיננסיים נוספים לרבות ניהול השקעות, ביטוח, ניהול קרנות נאמנות ועוד.

קרן פנסיה זו הינה אחת מהגדולות מסוגה בישראל, פתוחה להפקדות של עמיתים שכירים ועצמאיים כאחד.

מסלולי ההשקעה, תשואות ונכסים

בין המסלולים המובילים של מבטחים החדשה ניתן למצוא הבדלים בהרכבי הנכסים, בתשואות ובמאפיינים נוספים. חלק מהמסלולים מתאימים יותר לחוסכים סולידיים ואילו אחרים יתאימו יותר לחוסכים צעירים או כאלה שמוכנים לקחת יותר סיכון בכדי ליהנות מהאפשרות של תשואה טובה יותר.

כללי א' – מסלול בעל מתווה השקעות סולידי, רובו על בסיס אגרות חוב ממשלתיות, לרבות אג"ח מיועדת המבטיחה תשואה של קרוב ל-5 אחוזים וכן אג"ח חברות.

נכון להיום, כולל מושקים הנכסים של החוסכים במסלול זה באופן הבא: קרוב לשליש במניות, שליש באג"ח מיועדת, 15 אחוזים באג"ח חברות, עשרה אחוזים בפיקדונות ואחוז דומה בהשקעות אחרות.

סך הנכסים במסלול זה עומדים על 53 מיליארד שקלים בקירוב. בשנת 2013 נרשמה במסלול זה תשואה של 10.5 אחוזים ובשנה שלפניה מעל 11 אחוזים. ב-2011 נרשמה תשואה שלישית של קרוב לאחוז וחצי.

כללי ב' – זהו מסלול סולידי נוסף. הרכב הנכסים במסלול עומד על כשליש אג"ח מיועדת וסחירה, עשרים אחוז אג"ח חברות, 25 אחוזים במניות, 10 אחוזים בפיקדונות והיתרה בהשקעות מסוגים שונים.

סך הנכסים במסלול זה עומד על 1.3 מיליארד שקלים בקירוב. בשנת 2013 המסלול רשם תשואה מצטברת של כ-11 אחוזים כאשר בשנה הקודמת התשואה הייתה נמוכה רק במעט. ב-2011 לעומת זאת נרשמה תשואה שלישית של קרוב ל-2.5 אחוז.

כללי ג' – מסלול הלכתי. מסלול זה הינו סולידי בעיקרו, כאשר קיימת זיקה לעולם ההלכה. הרכב הנכסים העדכני במסלול זה עומד על 50 אחוזים באג"ח ממשלתי (מיועד וסחיר גם יחד), 30 אחוזים במניות, 15 אחוזים אג"ח חברות והיתרה במזומנים ובהשקעות אחרות.

סך הנכסים במסלול זה עומדים על מעט פחות ממיליארד שקלים. המסלול הציג תשואה של כ-8 אחוזים בשנים 2012 – 2013 (כל אחת) ותשואה שלישית של פחות משליש האחוז בשנת 2011.

מסלול מניות – מסלול בעל הטיה ברורה לשוק ההון, כאשר מרבית ההשקעות למעט אג"ח מיועדת (30 אחוזים) מופנים להשקעה במניות וניירות ערך סחירים אחרים.

סך הנכסים במסלול זה נמוך יחסית למסלולים הסולידיים והוא עומד על פחות מ-200 מיליון שקלים בשנת 2013 הציג המסלול תשואה של 15 אחוזים, ב-2012 תשואה של כ-10 אחוזים וב-2011 תשואה שלילית של קרוב ל-9 אחוזים.

מסלול אג"ח – מסלול זה מושקע בעיקר באגרות חוב ממשלתיות – מיועדות וסחירות וכן באג"ח קונצרני – כולם יחד בהיקף של מעל 80 אחוזים. היתרה מושקעת בפיקדונות והשקעות אחרות.

היקף הנכסים קרוב לחצי מיליארד שקלים. התשואות האחרונות – 2013 – 5.7 אחוז, 2012 – 7 אחוז, 2011 – 4.3 אחוז.

בנוסף למסלולים שהוזכרו לעיל ישנם מסלולים נוספים אשר מוכוונים לתאריך מסוים של פרישה מעבודה. בין היתר יעד 2015, יעד 2020, יעד 2035 וכן הלאה.

בין ביטוח לפנסיה

נוסף לאפשרות הבחירה במסלולי השקעה שונים, יכולים החוסכים לפנסיה במבטחים החדשה לבחור ביחסים שונים בין הפניה לקצבה לבין הפניה לביטוח ולמקרה של נכות. בין האפשרויות השונות ניתן להזכיר את:

  • המסלול הכללי – פנסיית נכות 75 אחוז ופנסיית שארים 100 אחוז.
  • מסלול עתיר חיסכון – מוטה פנסיית זקנה.
  • ביטוח שארים מוגבר – הטיה לטובת פנסיית שארים לעומת פנסיית נכות או זקנה.
  • מסלול משווה – נכות, שארים וזקנה ביחס דומה.
  • כמו כן קיימים מסלולים נוספים כגון נכות מופחת, שארים מופחת, ביטוח מרבי ועוד.

לאתר האינטרנט של החברה לחצו כאן