הפרשות פנסיה לעובד

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

הפרשות פנסיה לעובדיםלמרות שישנה חשיבות רבה מאוד לחיסכון בכלל ולחיסכון פנסיוני בפרט, רק מעטים באמת יודעים את כל מה שחשוב לדעת אודות הפרשות הפנסיה והחובה של המעסיקים בנושא לגבי עובדיהם. בנוסף, רק מעטים באמת מכירים את כל האפשרויות השונות של קרנות הפנסיה השונות ואת זכותם של העובדים לבחור באפיק מסוג אחד ולא בסוג אחר.

בשורות הבאות נסקור את כל הדברים החשובים בהקשר של:

 • חוק פנסיית חובה בישראל.
 • מהם שיעורי הפנסיה שמעסיק מחויב להפריש לכל עובד ועובד.
 • אילו סוגי קרנות פנסיה קיימות בארץ.
 • איך מתבצעת העברת הפנסיה על ידי המעסיק, לרבות מועדי העברה.
 • אילו סנקציות ניתן להטיל על מפירי החוק בעניין זה.
 • זכות העובד לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

חוק פנסיית חובה

למרות החשיבות של הפנסיה לעתידו של כל אזרח ואזרח במדינת ישראל, במשך שנים רבות לא היה בנמצא חוק שריכז את הנושא ופירט חובות כלשהן בעניין זה, המוטלות על המעסיקים. למרות זאת, מעסיקים רבים, בייחוד הגדולים שבהם, ביצעו הפרשות של פנסיה עבור העובדים אולם בענפים מסוימים ובקרב מעסיקים פחות גדולים, המצב לא תמיד היה טוב דיו.

רק משנת 2008 ואילך החלו לממש בארץ באופן נרחב את החקיקה שמחייבת את המעסיקים לבטח את העובדים בביטוח פנסיוני מסוג כלשהו. החוק בוצע באופן מדורג וישנם ענפים מסוימים שלגביהם היו תקפים הסכמים שמעבר לתחולת החוק. מה שברור הוא דבר אחד – החוק הוא כעת רף מינימלי, שאסור לגרוע ממנו. מי שמתנער מחובתו החוקית הזאת, מעסיק שלא יפריש לעובד פנסיה על פי חוק הריהו עשוי להיות מואשם בעבירה פלילית וכן בעבירות על חוקי עבודה בישראל.

מהם שיעורי הפנסיה

הפנסיה המופרשת לכל עובד מבוססת על השכר שאותו הוא מקבל. יש לציין שרכיבים מסוימים בשכר אינם מחייבים הפרשה לפנסיה ובמקרים מסוימים העובד יכול להפריש עבורם ולעצמו באופן פרטי.

שיעורי הפנסיה הרלוונטיים מבחינת המעסיק והעובד הם:

 • הפרשה של 5.5 אחוזים מהשכר הינם נכויי עובד. במילים אחרות, סכום זה מקוזז מהשכר (תחת סעיף ניכויים או ניכויי חובה).
 • הפרשה של 6 אחוזים מהשכר מוסיף המעסיק, לצרכי פנסיה וקצבה.
 • הפרשה של 6 אחוזים מוסיף המעסיק תחת סעיף פיצויים למקרה של פיטורי העובד או התפטרות כדין פיטורין.

סוגי קרנות הפנסיה בישראל

בישראל קיימים סוגים שונים של קרנות פנסיה, ובכל קרן אפיקים סולידיים או פחות סולידיים. נדגיש שכל סוג יכול להיות מוצע על ידי גופים פיננסיים שונים ובהם חברות ביטוח. בין האפיקים ניתן למצוא:

 • קרן פנסיה – אפיק זה מבוסס על ערבות הדדית בין כל חברי הקרן. לא חברת הביטוח היא האחראית לשאת בהוצאות על גמלה או בקרות מקרה ביטוח (פטירה, למשל). החובה היא למעשה של כל חברי הקרן (התשלום הוא מתוך סך החסכונות של כלל חברי הקרן).
 • ביטוח מנהלים – בשונה מקרנות הפנסיה, כאן חובת התשלום מוטלת על חברת הביטוח שכן נחתם חוזה מחייב בינה לבין הלקוח. במילים אחרות, את הפנסיונר לא מעניינים הכספים שהופקדו על ידי שאר הלקוחות.
 • קופת גמל – זהו אפיק חיסכון לפנסיה שנעדר תוספת של ביטוח.

איך זה מתבצע?

את הפרשות הפנסיה מחויב המעסיק להעביר לאותו אפיק ולאותה חברה שבה בחר העובד. על העובד לחתום לשם כך על טפסי הצטרפות ובאופן מעשי זה מתבצע פעמים רבות דרך אפיק חיסכון שבו בחר המעסיק כברירת מחדל.

נקודה חשובה היא שעל המעסיק להעביר את הכספים לחברה שנבחרה לא יאוחר מה-15 לחודש. עיכוב בהעברת הכספים או אי תשלום יכולים בהחלט להיחשב לא רק להפרה של חוק עבודה ולחייב פיצויי הלנת שכר.

במקרה שבו המעסיק לא מעביר לחברת הפנסיה את ניכויי העובד, מדובר בעבירה פלילית של ממש. העובד יכול לתבוע את המעסיק, על פי החוק.