קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית בע"מקרן פנסיה הינה אחת משלושה אפיקי חיסכון פנסיוני הקיימים כיום בישראל. קרנות הפנסיה משולמות לעובדים לאחר פרישה מהעבודה על מנת לאפשר לחוסך ליהנות מאורח חיים שגרתי ומספק. פדיון קרנות הפנסיה השונות מתבצע עם הפרישה, היינו גיל 67 בגברים וגיל 64 בנשים. קרנות הפנסיה מחילות את הסיכונים הביטוחיים מפני אובדן כושר עבודה ומוות על העמית עצמו.

ביטוח הדדי זה מקורו בעובדת המחיר הזול אותו משלמים החוסכים בקרן. ישנם ארבעה סוגים מרכזיים של קרנות פנסיה: קרן פנסיה ותיקה שבהסדר, קרן פנסיה ותיקה מאוזנת, קרן פנסיה חדשה כללית וקרן פנסיה חדשה מקיפה.

קופת הפנסיה של הסתדרות המורים הינה קרן פנסיה ותיקה מאוזנת. משמעות הדבר היא כי קרן הפנסיה נסגרה לעמיתים חדשים. מדובר בקרנות בהן קיים היה איזון אקטוארי ולכן אינן נתמכות על ידי הממשלה ולא נעזרות בהסדר מסוים.

מעל 70 שנה בהן עובדים ישראליים מתאגדים תחת חסותה של הסתדרות העובדים הלאומית. למעשה, זהו הארגון הגדול ביותר אחרי ההסתדרות הכללית. הארגון פועל החל מיום הקמתו להגנה על זכויות העובדים. נכון להיום הארגון מסייע ודואג לעובדים גם לאחר הפרישה מהעבודה. קרן הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית מאפשרת לרבים מהעובדים לחיות בבטחון כלכלי לאחר הפרישה מהעבודה.

סקירה על הקרן

הסתדרות העובדים הלאומית הוקמה במקורה על ידי התנועה הרוויזיוניסטית וכבר מאז ימיה הראשונים הראתה דאגה למבוגרים ולפנסיונרים. לאחר הרפורמה שבוצעה בשנת 1995 בשוק הפכה הקרן לוותיקה ואינה מקבלת יותר עמיתים חדשים.

קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית הינה קרן מסוג פנסיה ותיקה ומאוזנת. משמעות הדבר היא שקרן הפנסיה אינה מקבלת אליה עמיתים חדשים וכמו כן אינה מקבלת תמיכה מהממשלה. קופת הפנסיה של הסתדרות המורים כוללת ביטוח לעובדים, קרן פנסיה וקופת תגמולים. עמיתים המבוטחים בקרן פנסיה זו נהנים מיתרונות האיזון הכלכלי של הקרן, מראש שקט ומכסף שנצבר בצורה בטוחה.

קרן הפנסיה הוקמה בשנות ה-60 על ידי הסתדרות העובדים הלאומית. נכון להיות מנוהלת הקרן על ידי ניהול מורשה ובפיקוחו של משרד האוצר. הקרן פועלת בהתאם לתקנון הפנסיה הישראלית. הקרן פועלת לפי איזון אקטוארי. איזון אקטוארי משמעותו התאמה בין נכסי הקרן לבין התחייבויותיה. הקרן מגדילה את זכויות העמיתים כאשר הנכסים עולים על ההתחייבויות ולהיפך: כאשר הנכסים קטנים מההתחייבויות, זכויות העמיתים פוחתות.

מצב הקרן כיום

לאחר ההסדר שנערך בשנת 2004 דמי התגמולים בקרן עלו ל-20.5% משכרם של העובדים. השכר הקובע יהיה באופן של שילוב שיטת יחסי השכר.

הקופה של הסתדרות העובדים פועלת תחת ההסדר שנקבע בישראל ובהתאם לתקנון הפנסיה הישראלי. הקרן מצוידת באיזון פיננסי מרשים, גב חזק ויציבות כללית למשך זמן רב. שלא כמו רבות מהקרנות אשר נכנסו לקשיים במשבר ובתקופות קשות, הקרן שמרה על עצמאותה ועל יציבותה הכלכלית.

קרן הפנסיה ניתנת בשלושה מקרים מרכזיים. הראשי הוא כמובן, הגעה לגיל פנסיה. השני הינו אובדן כושר עבודה והשלישי הינו מות העמית. במקרים אלו תוענק פנסיית שארים.

מנהלי הקרן

קרן הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית שייכת, נכון להיום, לבית ההשקעות המבוסס "פסגות", הפועל תחת משרד האוצר. פעילות הקרן מתבצעת עם דגש משמעותי על התקנון. לאחר בעיות ניהוליות שהתגלו בה בשנת 2008 עברה הקרן הלאמה ומאז היא מנוהלת על ידי המדינה.

 

אולי יעניין אותך גם:

פרישה – ככה עושים את זה היום, כך עושים את זה נכון