סקירה: הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

חברה לביטוחהכשרת היישוב חברה לביטוח הוקמה בשנת 1972 ובצורתה הנוכחית היא פועלת החל משנת 1994. מהקמתה ועד היום החברה בכל תחומי הביטוח המרכזיים והמקובלים בישראל. בין היתר יש פעילה בתחום ביטוח המשכנתא, תחום החיים (ריסק) רכב, נסיעות, ביטוח ופנסיה ועוד.

יושב ראש החברה הינו אלי אלעזרא וכמנכ"ל החברה מכהנת כיום אתי אלישקוב. בעלי העניין המרכזיים בחברה הינם:

 • הכשרה החזקות ביטוח, המחזיקה ב-53.6 אחוז מהון המניות.
 • אלי אלעזרא, המחזיק ב-41.65 אחוז מהון המניות.
 • אתי אלישקוב, המחזיקה ב-1.21 אחוז מהון המניות, במקביל לתפקידה כמנכ"ל.

פעילות החברה בענף הביטוח כוללת פעילות בתחומים המרכזיים הבאים:

 • ביטוח חובה לרכב – כיסוי מפני חבויות שונות, לרבות נזקי גוף לנהג, לנוסעים, לצד ג'.
 • קטגוריית רכב רכוש – כיסוי מקיף וצד ג'. הלקוח, רוכש הפוליסה, מקבל כיסוי לנזקי רכוש לרכבו או לזה של אדם אחר (צד ג').
 • ביטוח רכוש, לכיסוי מפני נזקים לדירות, נכסים עסקיים, הובלות ומטענים ועוד. הכיסוי נועד הן לפגיעות ישירות והן לנזקים עקיפים.
 • ביטוחי חבות – נועדו למלא חבות כלפי צד אחר. בין היתר מדובר על מעסיקים כלפי עובדים, אחריות שילוחית, דירקטורים בחברות עסקיות ועוד.
 • ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך – הן סיכונים בהיבט של חיים (ריסק) ובריאות והן לצורכי מטרות פנסיוניות. בין היתר מספקים מענה לפגיעות גוף, נכות, אובדן כושר עבודה, מחלות ועוד.

שיווק באמצעות סוכנים

על פי דיווחי החברה, תהליך השיווק של הפוליסות בכל תחומי הביטוח שבהם היא עוסקת מבוצע רובו ככולו באמצעות מערך של מאות סוכנים. לצד פניות יזומות של לקוחות, המבקשים לרכוש פוליסות נפוצות כגון ביטוח משכנתא, פוליסות רכב (חובה, מקיף וצד ג') וכיוצא באלה, עוסקים הסוכנים גם בהעלאה של צרכים שונים למודעות הלקוחות.

באמצעות שיתוף פעולה עם סוכנים ואף עם סוכנויות שנמצאות בבעלות של חברות ביטוח אחרות, מבקשת הכשרת היישוב להציע את מגוון הפתרונות ללקוחות קיימים וללקוחות חדשים.

נתונים חשבונאיים

מתוך נתוני החברה כפי שהם מסתכמים בדוחות השנתיים האחרונים מתקבלת התמונה הבאה:

 • בתחום ביטוח חובה לרכב נרשמו הכנסות ברוטו בשנת 2013 בסך של 390,700 שקלים.
 • בתחום הרכב, מקיף וצד ג' פרמיה ברוטו של 316,900 שקלים.
 • חבויות – 76,900 שקלים.
 • רכוש 153,300 שקלים.

סך ההכנסות, בגין כל הפרמיות בתחום הכללי משנת 2013 היו כ-950 מיליון שקלים, עליה של 4 אחוזים משנה קודמת. רווח לפני מס הסתכם ב-92 מיליון שקלים, עליה משמעותית לעומת שנה קודמת (46 מיליון ש"ח). חשוב להוסיף גם שמבחינה תזרימית, חל שיפור בשנת 2013, בין היתר בזכות הכנסות מפעילות שוטפת בשילוב פעילות השקעה.

כל סוגי הפוליסות

להלן פירוט מרבית סוגי הפוליסות שאותן מציעה כיום חברת הכשרת היישוב:

 • בתחום הסיעוד והבריאות – מגן לסיעוד, מגן לסיעוד פלוס. פוליסות לגילוי מחלות קשות ואירועים רפואיים קשים, כיסויים לתרופות, השתלות, טיפולים מיוחדים וניתוחים, אביזרים רפואיים, כיסויים אמבולטוריים.
 • פוליסות דירה – דירה פלוס, הבית שלנו.
 • ביטוח הנדסי – למשל ביטוח קלקול סחורה, אובדן רווחים, ציוד אלקטרוני, כיסוי לקבלנים, בינוי, שיפוץ.
 • ביטוח חיים, עם או ללא שילוב של חיסכון – עתיד למנהלים, עתיד לעצמאים, עתיד 60 פלוס למנהלים, עתיד 60 פלוס לשכירים, הכי מגן, מגן לעתיד, מגן לעתיד פלוס, מוות מתאונה, נכות מתאונה, למענך, הכי להכנסה, ביטוח מנהלים.
 • תאונות אישיות ומחלות – ביטוח 60 כחול לבן, משפחה בטוחה, תאונות ומחלות.
 • פוליסות לעסקים – עסקית פלוס, אש, כספים, סחורה, אחריות מקצועית, אחריות מעבידים, אחריות מוצר, פוליסות לעסקים ומוסדות (חנות, צימר, מכון יופי, בית כנסת, גנים, מרפאות, קייטנות).