ביטוח פנסיוני לעובד זר

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

בתור מעסיקים אתם מחויבים לדעת כי ביטוח פנסיוני לעובד זר אינו שונה מביטוח פנסיוני לשכיר עם אזרחות ישראלית. בענפים רבים מעסיקים רבים עובדים זרים, החל מענף הבנייה ועד לתחום המסעדנות. חוקי הביטוח הפנסיוני חלים גם על עובדים זרים ואי דרישה לחוק יכולה להוביל אתכם לסנקציות רבות וקנסות. הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על ביטוח פנסיוני לעובד זר.

ביטוח פנסיוני לעובד זר – חובהבתור מעסיקים אתם מחויבים לדעת כי ביטוח פנסיוני לעובד זר אינו שונה מביטוח פנסיוני לשכיר עם אזרחות ישראלית.

כל עובד זר המועסק בישראל זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני בהתאם לחוק ההרחבה הכללי או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים עליו. במקרה בו אין אפשרות להפריש לקרן פנסיה, יהיה חייב המעסיק לפצות את העובד בסיום יחסי העבודה בפיצוי המגיע לסכום גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש לטובת ביטוח פנסיוני לעובד זר. גם כאשר מדובר על מעסיק של "מסתנן", הוא חייב יהיה להפקיד עבורו פיקדון חודשי שמגיע לעד 16% משכר העובד במקום ביטוח פנסיוני. החוק נכנס החל משנת 2008 שם הורחב הצו לביטוח פנסיוני במשק. גובה שיעור ההפרשה עבור ביטוח פנסיוני לעובד זר הינו זהה לשיעור ההפרשה עבור ביטוח פנסיוני של אזרחים ישראלים שעובדים בישראל.

כיום יש עובדים זרים רבים אשר מגיעים לעבוד בארץ, בעיקר בענף הטכנולוגיה וסיעוד. על העובד להפקיד את סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק לטובת ביטוח פנסיוני לעובד זר במשרה מלאה. חשבון הפיקדון ינוהל על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

הלכת "הביצוע בקירוב"יהיה חייב המעסיק לפצות את העובד בסיום יחסי העבודה בפיצוי המגיע לסכום גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש לטובת ביטוח פנסיוני לעובד זר.

כפי שציינו, יש מקרים בהם לא ניתן יהיה להפריש סכום לטובת ביטוח פנסיוני לעובד זר. במקרה כזה יהיה חייב המעסיק בתום סיום העבודה ביניהם לשלם פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לשלם לטובת ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים. מעסיק אשר אינו ממלא את חובתו בכל אחד מהמקרים יהיה צפוי לעמוד מול עונשים שונים אשר יכולים לפגוע בו כלכלית ואף לגרום לסגירת העסק שלו. במקרה בו מעסיק אינו מעוניין להוציא סכום גבוה בבת אחת עבור פיצויי פיטורים והלכת "ביצוע בקירוב", יוכל המעסיק לפתוח חשבון בנק ייעודי ולשם להפריש את חלקו מדי חודש.

תהליך ביצוע ההפקדה ומשיכה

העובד הזר המועסק על ידכם זכאי לבחור את קרן הפנסיה או קופת הגמל אליה הוא מעוניין להפקיד את הפרשות הפנסיה. על העובד

גובה שיעור ההפרשה עבור ביטוח פנסיוני לעובד זר הינו זהה לשיעור ההפרשה עבור ביטוח פנסיוני של אזרחים ישראלים שעובדים בישראל.

להגיע להחלטה בנוגע למיקום ההפקדה עד 60 יום ממועד תחילת העבודה אצל המעסיק ומבקרים רבים ניתן לעבור בין הקופות. ההפקדה אינה זהה בתהליך שלה להפקדת עבור אזרח ישראלי מכיוון שעובד זר לרוב מגיע לזמן מוגבל ולכן, יש סעיף בחוק שקובע כי יש להפקיד את ההפרשות לקרן מיוחדת או בחשבון בנק מיוחד במקרה שאין אפשרות להפקיד לקרן פנסיה. בתום תקופת השהות של עובד זר בארץ הוא יוכל למשוך את כספיו כאשר ייצא מהמדינה, גם אם מדובר על משיכה לפני גיל פרישה. ברוב המקרים, כאשר כספי פנסיה נמשכים מעל הזמן הקבוע בחוק ישנו מס המגיע ל-35% מהסך הכולל של הקופה. ביטוח פנסיוני לעובד זר מבטיח משיכה של כספי הפנסיה ללא צורך בתשלום מס זה. הבעיה העיקרית היא שיש מקרים רבים בהם המס גם נגבה ולכן, יש לפנות אל חברה מקצועית לצורך ביצוע התהליך, ככה תקבלו את הזכויות שלכם במלואן. מוטב להדגיש, ניתן למשוך את הכספים רק בתנאי בה העובד עוזב את הארץ ללא כוונה לחזור לצורכי עבודה בשנית.

כאשר עובד זר עוזב את הארץ הוא יכול לבחור לקבל את כספי הפיצויים שלו באופן ישיר או לחשבון הבנק האישי שלו בחו"ל. העובד מקבל את מלוא כספי הפיקדון כולל הרווחים שנצברו ועם ניכוי מס הכנסה ודמי ניהול. עובד לא יוכל לקבל את כספיו לפני שהוא עובר את ביקורת הגבולות בשדה התעופה ולאחר שקיבל אישור. על העובד יהיה לגשת לעמדת הבנק בנמל התעופה ושם הוא יציג את הוראת התשלום אליה הוא זכאי.

גובה הפרשות המעסיקביטוח פנסיוני לעובד זר מבטיח משיכה של כספי הפנסיה ללא צורך בתשלום מס זה.

גובה הפרשות המעסיק לטובת ביטוח פנסיוני לעובד זר משתנים בהתאם לשכר הרלוונטי של העובד. יש לקחת את שכר העובד כולל תוספות עבור פיצוי פיטורים. עבור רכיב פיצויי הפיטורים רק על המעביד חלה החובה להפריש סכומים בהתאם לגובה המשכורת ואילו עבור הפנסיה שני הצדדים מפרישים מהשכר החודשי בדומה להפרשה עבור שכיר עם אזרחות ישראלית שעובד בארץ. חשוב לדעת, יש הרבה סנקציות עבור עובדים אשר לא מפרישים לפי החוק כפי שציינו, אך במקרים חריגים גם יוכלו הרשויות ליטול עליכם סנקציות לפיהן לא תוכלו להעסיק עובדים זרים יותר.

הפרשה לחשבון בנק מיוחד

במקרים מסוימים בהם העובד הזר מועסק באחד התחומים הבאים: בניין, טכנולוגיה ייחודית, מלונאות, תעשיה או סיעוד, חובה עלתנאי זכאות לביטוח פנסיוני התנאים לזכאות לביטוח פנסיוני הם החל מגיל 21 לגברים וגיל 20 לנשים לאחר שישה חודשי עבודה רצופים ועד לגיל פרישה. המעסיק לבצע את ההפרשות הייעודיות אל חשבון בנק מיוחד שנחשב לפיקדון חודשי של המעסיק לעובדים זרים. חשבון הבנק מנוהל על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ויש להפקיד לחשבון זה רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד בהתאם לגובה השיעור הכתוב בחוק. זה ההבדל המשמעותי בין פנסיה המיועדת לאזרחים ישראלים ובין פנסיה המיועדת לעובדים זרחים. ההבדל המשמעותי הוא נושא הכיסוי הביטוחי. מעסיק של עובדים זרים אינו חייב לבצע הפקדות הכוללות כיסוי ביטוחי. לכן, העובדים הזרים אינם מכוסים בכל הנוגע לתאונות, מחלות ולכן לא יהיו זכאים לקצבה דרך קרן הפנסיה במקרה של נכות, ובמקרה של מוות גם משפחותיהם לא יהיו זכאים לפיצויים. עם זאת, יש מקרים חריגים בהם עובדים זרים כן יהיו זכאים לכיסוי ביטוחי, זאת בהתאם להסכם שנקבע מול המעסיק ומול חברת הביטוח.

תנאי זכאות לביטוח פנסיוני

התנאים לזכאות לביטוח פנסיוני הם החל מגיל 21 לגברים וגיל 20 לנשים לאחר שישה חודשי עבודה רצופים ועד לגיל פרישה. גילאיאי הזכאות לביטוח פנסיוני הינם זהים כאשר מדובר על עובד זר. עובד אשר יש ברשותו כבר ביטוח פנסיוני זכאי לקבל ביטוח פנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה החדשה. פרישה הם 67 עבור גברים ו-62 עבור נשים. תנאי הזכאות לביטוח פנסיוני הינם זהים כאשר מדובר על עובד זר. עובד אשר יש ברשותו כבר ביטוח פנסיוני זכאי לקבל ביטוח פנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה החדשה. תנאי הזכאות לעובדים זרים הינם חובה גם כאשר מדובר על עובד שאיננו עובד חוקי. כאשר מדובר על פליטים, המעסיק יכול היה להימנע מתשלום פנסיה לפי החוק שיצא בשנת 2007 שאומר כי מעסיקי פליטים אינם מחויב בהפרשות לפנסיה כיוון שהנושא לא הוסדר בנהלים או בדין. עם זאת, בשנת 2017 התחדש החוק המחייב מעסיק להפקיד לביטוח פנסיוני לפליט בכל חודש על חשבון המעסיק בלבד.