ביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

ביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון אינו דבר אשר מקפידים עליו, גם מטעם העובד וגם מטעם המעסיק. חשוב להכיר, אתם זכאים להפרשה לקרן הפנסיה בדיוק כמו כל עובד אחר במשק בהתאם לצו ההרחבה שפורסם לראשונה בשנת 2008, הורחב בשנת 2011 ובשנת 2016. גם בתור מעסיקים וגם בתור שכירים, עליכם להכיר את כל הזכויות שלכם, בדיוק כמו החובות שלכם.

האם אתם זכאים להפרשה לקרן פנסיה?

כל עובד משק זכאי להפרשה לקרן פנסיה מטעם המעסיק. עובד משק אינו ספק שמגיע אליכם למתן שירות חד פעמי, אלא עובד משקביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון אינו דבר אשר מקפידים עליו, גם מטעם העובד וגם מטעם המעסיק. חשוב להכיר נחשב לעובד שהקשר איתו נמשך יותר משישה ימים גם כאשר לא מדובר על ימי עבודה רצופים. עובדי משק יכולים להיות עובדי ניקיון, עובדים סיעודיים וכן הלאה. גם כאשר מדובר על מתן משכורת במזומן, עדיין אתם מחויבים להפריש לאותו עובד לקרן הפנסיה אחרת אתם עוברים על החוק. החל משנת 2008 הינכם מחויבים להפריש לביטוח פנסיוני לעובדי משק – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל.

חשוב לציין, בדיוק כמו שהחובה חלה על המעסיק כך היא חלה גם על העובד. ההפרשה לקרן פנסיה חייבת להיות דו צדדית, גם המעסיק חייב להפריש לפי האחוזים הקבועים בחוק וכמו כן, גם העובד. החשש בא לידי ביטוי כאשר מתרחשת תאונת עבודה בה העובד מגיע למצב של אובדן כושר עבודה ואף מוות. במקרים כאלה, המעסיק הוא האחראי וחשוף לתביעה מצד משפחת הנפגע או מהנפגע עצמו בגין תשלומי גמלה חודשיים. כאשר לעובד מופרשים כספים לקרן פנסיה בכיסוי המתאים, חברת הביטוח היא האחראית על תשלומי גמלה חודשיים.

מהו שיעור ההפקדה?ביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון מחייב את המעסיק, גם כאשר מדובר על מעסיק פרטי להפריש לעובד לטובת קצבת פנסיה.

שיעור ההפקדה משתנה בהתאם לשכר העובד, אך ישנו את סך ההפקדה המינימלי המחויב בחוק. על המעסיק יהיה להפקיד 12.5% מסך משכורת העובד ועל העובד יהיה להפקיד 6.5% משכרו לטובת ביטוח פנסיוני. המעסיק מחויב להפריש לא רק לקרן פנסיה, אלא גם לכספי פיצויי הפיטורים לכן סך האחוזים שהוא מפריש גבוה יותר. עובד אשר מתפטר מעבודתו זכאי יהיה לפדות את הכסף שנצבר בקופות, אך אם הוא אינו מסיים את עבודתו בנסיבות מזכות, לא יהיה חייב בעל העסק להעניק לו פיצויים.

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

בשנת 2008 (וחודש בשנית בשנת 2011) פורסם צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. הצו קבע כי ישנה זכאות לכלל העובדים

ביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון כולל גם כיסוי במקרה של נכות ומוות. בהתאם לצו ההרחבה ההפרשות לקרן הפנסיה יהיו מצד המעסיק ומצד העובד

השכירים לפנסיה ובכך, מחויב המעסיק להפריש כספי פנסיה לפני מדרגות שכר הממוצע במשק ולהפריש סכומים לקרן לטובת פיצויי פיטורים של עובד. הצו חל על כל עובדי המשק, בין היתר גם עובדים זרים, עובדים שהגיעו לגיל פרישה ועוד. ביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון מחייב את המעסיק, גם כאשר מדובר על מעסיק פרטי להפריש לעובד לטובת קצבת פנסיה. הצו חל על עובדים שיש להם הסכם קיבוצי כללי, הסכם אישי, הסכם קיבוצי מיוחד, צו הרחבה או פנסיה תקציבית. לפי צו ההרחבה יוכל כל עובד לבחור היכן הוא מעניין לשמור על כספיו, באיזו קופה שייבחר. ביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון כולל גם כיסוי במקרה של נכות ומוות. בהתאם לצו ההרחבה ההפרשות לקרן הפנסיה יהיו מצד המעסיק ומצד העובד, בנוגע לפיצויי פיטורים – רק מכיסו של המעסיק.

לכן, גם עובדים שאינם עובדים עם אזרחות ישראלית זכאים לקבלת הפרשה לקרן הפנסיה. עובדים זרים יוכלו למשוך את קרן הפנסיה שלהם טרם הגיעם לגיל פרישה בשונה מאזרחים ישראלים. עם זאת, ישנה התניה למשיכת כספים – עובד זר שעזב את הארץ יוכל רק אז למשוך את כספי הפנסיה בתנאי שאינו יחזור לעבודה בישראל בהמשך.

היכן מפקידים לפנסיה עבור עובדי ניקיון?

ביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון הוא תהליך מאוד פשוט. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לבחור את חברת הביטוח המתאימה לכם ולעובדביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון כולל גם כיסוי במקרה של נכות ומוות. בהתאם לצו ההרחבה ההפרשות לקרן הפנסיה יהיו מצד המעסיק ומצד העובד, בנוגע לפיצויי פיטורים והכל קורה בלחיצת כפתור. רוב חברות הביטוח מעניקות קופות מיוחדות לעובדי משק, כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לבחור את הקופה המתאימה בהתאם למסלול, רמת הסיכון, תשואה, דמי ניהול וכן הלאה. ההפקדות נעשות בצורה מקוונת על ידי הרשאה קבועה לחיוב חשבון. במקרה בו לעובד ניקיון אין ביטוח פנסיוני טרם הגיע אליכם, יש לפתוח עבורו הסדר פנסיוני מול חברת הביטוח. ביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון שאין להם קרן פנסיה מעבודות קודמות יצטרכו להמתין שישה חודשים עד שתחול חובה על המעסיק להפקיד עבורם לקרן פנסיה. במקרה בו יש לעובדים כבר קרן פנסיה החובה תחול על המעסיק כבר מיום העבודה הראשון. על המעסיק להפקיד את הסכום הקבוע בחוק באופן רטרואקטיבי מחודש העבודה הראשון, הוא יוכל להפקיד את כל הסכום בתום שנת המס, באופן חודשי וכן הלאה מבלי פגיעה ברצף זכויות הפנסיה של העובד.

האם אתם עובדים עם חברה חיצונית?

ישנם מקרים בהם אין התקשרות ישירה של עובד מעביד, אלא ישנו ספק – חברה קבלנית אשר היא אחראית על עובדי המשק. במקרים כאלה אין חובה על המעסיק להפריש עבור ביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון, אלא החובה חלה על הקבלן. כמו כן, חלות כל הזכויות הסוציאליות של העובדים על החברה הקבלנית. בתי מלון, סופרים, וועדי בית ועוד רבים עובדים עם חברה קבלנית, אך האחריות שלכם היא לוודא כי מדובר על חברה שיש ברשותה רישיון של משרד העבודה להעסיק את אותם עובדים.

איך החוק מתייחס לעובדים זרים?

במקרים רבים אנחנו נתמודד מול העסקה של עובדים זרים – עובדים ללא אזרחות ישראלית. חשוב להדגיש, גם עובדים זרים זכאיםביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון הוא תהליך מאוד פשוט. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לבחור את חברת הביטוח המתאימה לכם ולעובד והכל קורה בלחיצת כפתור. לקבלת הפרשות לפנסיה. יתרה על כך, במקרים רבים המעסיק מחויב לשלם גם ל"מסתננים" זכויות סוציאליות. עם זאת, אופן משיכת הכספים שונה מכיוון שרוב העובדים הזרים לא יגיעו לגיל פנסיה בישראל מכיוון שיש להם אשרת עבודה מוגבלת. במקרים רבים יחול קושי לבצע הפקדות להסדר פנסיוני ובמקרים כאלה יש להפקיד את הסכום הנדרש לביטוח פנסיוני לחשבון בנק ייעודי או קופת גמל. כאשר מדובר על עובדים זרים יש להפקיד לחשבון בנק ייעודי המנוהל על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם לשיעור האחוזים הכתוב בחוק. על מנת שתוכלו להיות בטוחים שאתם מפרישים או מקבלים את הסכום המדויק הכתוב בחוק, רצוי לגשת לייעוץ פנסיוני על ידי מומחים שגם יתרמו לכם בקבלת החלטות לגבי הקופה עצמה, דמי ניהול, תשואה וניהוליים סיכונים.