ביטוח חיים גמלאי צה"ל

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

ביטוח חיים גמלאי צהלרגע לפני שרוכשים ביטוח חיים פרטי, חשוב להבין מי מוגדר גמלאי צה"ל, לאילו הטבות הוא\היא זכאים ע"פ פקודה זו, באילו מקרים המוטבים מקבלים את דמי הפיצויים וכן הלאה. אם אתם לקראת רכישת פוליסת ביטוח חיים פרטי, צוות המרכז לייעוץ פנסיוני מזמין אתכם לקבל את המידע החשוב כאן – המשיכו לקרוא. 

על פי החוק בישראל, התשמ"ה-1985, גמלאי הינו אדם אשר זכאי לגמלה בהתאם לחוק שירות הקבע בצה"ל. לחילופין, גמלאי מוגדר על-פי חוק התשי"ד-1954, קרי שירות הקבע בצה"ל (גמלאות), או על-פי כל חוק אחר אשר עשוי יהיה לבוא במקום החוקים הנ"ל (למעט שאירים). ע"פ חוקים אלו, פוליסת ביטוח חיים גמלאי צה"ל עשויה להיות מופעלת במקרים של:

  1. אובדן כושר עבודה: במקרים בהם המבוטח אינו יכול לפרנס יותר את המשק המשפחתי, סוגי ביטוחים מסוימים יופעלו ויאפשרו לבני המשפחה לקבל קצבה חודשית או קצבה בפעימה אחת חד פעמית. 
  2. מחלות ופציעות: ישנם ביטוחים אשר נרכשים יחד עם הרחבות, כמו למשל כיסויים בעת מחלות ופציעות לא עלינו. 
  3. תאונות: חלק מהביטוחים כוללים גם הרחבות הנוגעות לכיסויים בעת תאונת דרכים ותאונות מסוגים אחרים.
  4. פטירה: אם חלילה המבוטח נפטר, ביטוח החיים נכנס לתוקפו ומאפשר קבלת קצבה בהתאם לפוליסה. 

מהו ביטוח חיים גמלאי צה"ל ומיהם המוטבים?

פשוטו כמשמעו, ביטוח חיים גמלאי צה"ל הינו ביטוח אשר נועד עבור אנשים אשר שירתו בשירות הקבע בצה"ל, לרבות חברי "חבר". במילים פשוטות, ביטוח החיים נועד להגן מבחינה כלכלית על בני המשפחה של האדם המבוטח בפוליסת הביטוח. זאת, במקרים בהם לא תהיה ביכולתו של המבוטח לפרנס את יקיריו. 

על פי החוק בישראל, "אלמן" הינו בן הזוג של גמלאי או משרת בצבא הקבע, אשר נפטר. מאידך, "בן זוג" מוגדר כאדם אשר ידוע בציבור כבן זוגו של משרת בצבא הקבע. בכך, בן הזוג מתגורר עם משרת הקבע, אך יש לציין כי השם של אותו בו זוג צריך להופיע ברשימות צה"ל. כאשר קריטריונים אלו נענים, אותם אנשים, קרי בני הזוג, ייחשבו כמוטבים אפשריים בפוליסת הביטוח. 

הגדרות נוספות – מילון מושגי ביטוח חיים גמלאי צה"ל

בכל הנוגע לחברת הביטוח שבמסגרתה נחתם חוזה ביטוחי, הכוונה היא בדרך כלל ל-"חבר" בע"מ, שכן ארגון זה הינו בעבור הגמלאים ומשרתי הקבע. עם זאת, גמלאי צה"ל לא מעטים מחליטים לבטח את עצמם בחברות ביטוח פרטיות נוספות. יש לציין, במקרים בהם מעוניינים לקבל החזרי מס על ביטוח החיים, ניתן לקבל החזר מס על כל ביטוח וביטוח לחוד (בד"כ החזר מס עד 25% מגובה ההפקדות).

כאשר מדובר על מבוטחים בביטוחי חיים לגמלאי צה"ל, אותם מבוטחים עומדים בכמה קריטריונים שונים. למשל, מבוטחים "חדשים" יהיו אלו אשר החלו את שירות הקבע שלהם בצה"ל החל מחודש אפריל 2012 ואילך. מנגד, קיים המושג הנקרא מבוטחים "קיימים", מה שגורס כי אותם מבוטחים היו מבוטחים בהסדר ביטוח החיים הקבוצתי הקודם. הכוונה היא להסדר הקבוצתי של החברה עד לתאריך 31 במארס 2012. 

מי זכאי לביטוח חיים גמלאי צה"ל?

המחלקה לשירותי הפרט, הפרישה והתשלומים, קרי מופ"ת וכן המדינה, מגדירות מיהו משרת קבע ועל אילו קריטריונים אותו מבוטח צריך לענות. בתוך כך, ע"פ ההגדרה, משרת הקבע הינו אדם אשר נמנה על הכוחות הסדירים של צה"ל מתוך פעולה של התנדבות. במילים אחרות, משרתי הקבע המבוטחים בביטוח החיים לגמלאי צה"ל, הינם חיילי קבע אשר משרתים תקופה של מעל 12 חודשים (במצטבר). 

הכוונה היא למשרתי הקבע על סוגיהם ובתפקידיהם השונים, כמו גם אלמנים אשר הצטרפו כעמיתים. יחד עם העובדה שישנם תפקידים שונים ומגוונים בשירות הקבע, וכפועל יוצא מכך, כל משרת קבע זכאי לבחירת ביטוח חיים עם תנאים הרלוונטיים לגביו באופן אישי. בכל הנוגע למבוטחים ודרך הניכוי של דמי הביטוח, המשיכו לקרוא. 

ניכוי דמי הביטוח משכר משרתי הקבע 

בכל הנוגע למבוטחים קיימים, אלו למעשה משרתי קבע אשר יצורפו להסכם ביטוח החיים באופן אוטומטי. בתוך כך, דמי הביטוח של מבוטחים קיימים ינוכו מגמלתם או משכרם. במקרים בהם המבוטחים הקיימים יחליטו שלא להיות מבוטחים בהסכם, חברות הביטוח נדרשות על פי חוק לבטל את הביטוח בתוך כחודשיים (לאחר קבלת הבקשה).

בכל הנוגע למבוטחים חדשים, אלו הם משרתי קבע אשר יצורפו להסדר הביטוח באופן אוטומטי. בתוך כך, עד שישה חודשים ממועד ההצטרפות של המבוטח החדש, יהיה העמית מבוטח ודמי הביטוח ינוכו משכרו החל מאותו מועד ההצטרפות. יש לציין, בני הזוג של מבוטחים חדשים אינם מצורפים באופן אוטומטי לתוכנית ביטוח החיים, אלא אם מגישים בקשה ייעודית לכך. 

ביטוח חיים גמלאי צה"ל עבור בני זוג 

במקרים בהם בני הזוג של גמלאי צה"ל מעוניינים להצטרף למסלול ביטוח החיים, ע"פ החוק, אלו יצטרפו לביטוח רק לאחר תקופת ההצטרפות. זאת, בהתאם להוראות ההסכם. עוד קובעות הוראות ההסכם, כי במקרים הנ"ל, מבקשי בקשת ההצטרפות יצטרכו למלא הצהרת בריאות. בתוך כך, קבלת מבקשי הבקשה למסלול הביטוח מותנית באישור של חברת הביטוח. עם זאת, במקרים בהם מגישי הבקשה הינם מעל גילאי 45, לא יוכלו להצטרף להסכם הביטוח.

 יש לציין, שיעור התשלומים של הפרמיה, וכן סכומי הביטוח הכלליים (אותם פיצויים אשר משולמים בעת הפעלת הפוליסה חלילה), משתנים בהתאם לכמה פקטורים שונים. למשל, הגיל של המבוטח, וכך רלוונטי גם במקרים של חלילה פטירת בני הזוג.

לסיכום, נדגיש כי הנושא של ביטוח חיים לגמלאי צה"ל עשוי להיות מורכב, ולכן המאמר שלעיל אינו כולל את כלל המידע שמבוטחים צריכים. אם יש לכם שאלה נוספת, המרכז לייעוץ פנסיוני כאן כדי לסייע לכם בכל שתצטרכו.

המרכז לייעוץ פנסיוני – צרו קשר כעת לקבלת ייעוץ ללא התחייבות. 

ביטוח חיים גמלאי צהל