קרנות פנסיה חדשות – אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

אלטשולר שחם מקיפהקרן הפנסיה החדשה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הוקמה על ידי בית ההשקעות אלטשולר שחם באמצע שנת 2008. בית ההשקעות הוותיק, הקים את אלטשולר שחם גמל ופנסיה בסוף שנת 2001 כאשר במסגרת זו מנוהלים כספים רבים כהשקעות לטווח ארוך, בעיקר למטרות פנסיה וביטוח פנסיוני.

לדברי החברה, מדובר על קרן שפועלת על פי כל התקנות והיא מוגדרת כקרן מסוג "תשואה". על מנת שלא להיקלע לבעיות אקטואריות כפי שקרה בכמה מתוכניות הפנסיה הוותיקות, נקבעו מנגנונים לאיזון שתפקידם למנוע גירעונות.

היקף נכסים והרכב נכסים

נכון לתחילת שנת 2014 מחזיקה קרן הפנסיה המקיפה של אלטשולר שחם נכסים בהיקף כספי של 213,754,000 ₪, כאשר סך ההתחייבויות הפנסיוניות לחוסכים הן 209,290,000 ₪, לרבות התחייבויות לפנסיונרים, למבוטחים ולשארים גם יחד. בנוסף, מתוך דוחותיה הכספיים של החברה ניתן לראות עודף דמוגרפי של 0.18 אחוזים.

בחינת הרכב הנכסים של הקרן המקיפה מראה שמרבית השקעותיה של הקרן, נכון לימים אלה, מופנים לשוק ההון באגרות חוב ממשלתיות, מניות, אגרות חוב קונצרניות ועוד. חלק הארי של ההשקעות, מעל שליש, מופנה לאגף ממשלתי – אג"ח ותעודות התחייבות. בנוסף כשליש מחולקים בין מניות לאג"ח ואחוז ניכר נוסף מופנה לתעודות התחייבות ממשלתיות שאינן סחירות.

תשואה ומסלולי השקעות

קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מפעילה כמה מסלולים, כמקובל בחברות הגמל והפנסיה השונות. המסלולים נבדלים אלא מאלה בעיקר ביחס שבין חיסכון לבין פתרונות ביטוח. בין המסלולים ניתן למצוא:

  • מסלול כללי, שמשלב בין פנסיית זקנה, פנסיית נכות ופנסיית שארים, באופן מאוזן.
  • מסלול עתיר חיסכון – במסלול זה, כמשתמע משמו, קיימת הטיה (העדפה) לפנסיית זקנה, על חשבון המרכיב של ביטוח נכות או שארים.
  • מסלול עתיר נכות – כאן קיימת הטיה לכיוון של ביטוח לפנסיית נכות.
  • מסלול עתיר נכות ושארים – מסלול זה מאופיין בכיסוי ביטוחי גבוה גם למקרה נכות וגם לפנסיית שארים, על חשבון פנסיית הזקנה.
  • בנוסף, ישנו מסלול המיועד לפורשים פרישה מוקדמת, דהיינו בגיל שישים.

כאשר רוצים לקבל תמונה כללית על התשואה שצברה קופת הפנסיה המקיפה, הרי שחשוב להתייחס לא רק לתשואה הנוכחית אלא גם לתשואה של כמה שנים אחורה. מבחינה של השנה האחרונה והן של מספר שנים לאחור עולה שהתשואה הממוצעת לכל שנה עומדת על קרוב לעשרה אחוזים.

הצטרפות לקרן ודמי ניהול

על פי תקנון החברה, על מנת להצטרף כעמית יש להפקיד כספים באופן עצמאי או כשכיר, באמצעות המעסיק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר את העמית פני ההצטרפות, באמצעות תהליך של חיתום.

דמי הניהול אותן גובה חברת אלטשולר בגין הצטרפות לקרן הפנסיה המקיפה עשויים להשתנות מעת לעת. נכון להיום מוצהר שהן לא יעלו על 6 אחוזים מכספי התגמולים ולא יעלו על 0.5 אחוז מסך נכסי הקרן.

מידע נוסף ויצירת קשר

על מנת לקבל מידע נוסף ו/ או ליצור קשר עם החברה בנוגע לקופות הפנסיה בכלל ולקרן פנסיה המקיפה בפרט ניתן לפנות הן בכתב, הן בטלפון והן באמצעות האינטרנט או המייל.

אתר האינטרנט של החברה, בכתובת https://www.as-invest.co.il/ הוא מקום טוב להתחיל בו וניתן גם ליצור קשר עם מחלקת הפניות של החברה במייל [email protected]. בנוסף, את מחלקת השירות ניתן למצוא גם בטלפון 5054* או לחילופין 073-2331500.

באתר ניתן למצוא נתונים מקיפים אודות תחומי הפעילות הנוספים של בית ההשקעות, ניתן לעיין בטפסי ההצטרפות וכן להוריד אותם למחשב לצורך הדפסה, מילוי פרטים ושליחה לחברה, לבקשת הצטרפות. כתובת למשלוח דואר: הברזל 19 א' רמת החייל ת"א 6971026.

ראו גם:

אלטשולר שחם פנסיה כללית