קרנות פנסיה חדשות – אלטשולר שחם פנסיה כללית

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

אלטשולר שחם כלליתאלטשולר שחם פנסיה כללית הינה קרן פנסיה חדשה, שהוקמה באמצע שנת 2008. הקרן הוקמה בהתאם לכללי הניהול של קרנות חדשות, שמאפשרים לבצע הפקדות בסכומים גבוהים מהמקובל.

החברה האם שהקימה את קרן הפנסיה הכללית הינה אלטשולר שחם גמל ופנסיה, שהחלה לפעול לפני למעלה מעשור שנים כחלק מבית ההשקעות אלטשולר שחם. החברה מנהלת כספים של חסכונות פנסיוניים המעורבים בביטוח, בהתאם להעדפות החוסכים ובתמהילים שונים.

ככלל, בית ההשקעות אלטשולר שחם, מדווח על ניהול כספים בהיקף של מעל 50 מיליארד ₪ בתחומי ניהול ההשקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות, קרנות נאמנות וקופות פנסיה.

עבור המתעניינים בתחום החיסכון הפנסיוני לסוגיו, מוצגת להלן סקירה של מאפייני הקרן, הייחוד שלה, נתוניה הכספיים והאקטואריים (שיכולים לתת רקע אודות מצבה הפיננסי ואיתנותה), וכן דרכים ליצירת קשר ולהצטרפות לאחת התוכניות של החברה.

מדוע אלטשולר שחם פנסיה כללית?

על פי החברה, ייחודה של קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה כללית נובע מכך שהיא פועלת על פי כללים חדשים. כללים אלה, שאינם תקפים כאשר מדובר על קרנות פנסיה מסוימות וותיקות, מאפשרים גמישות מרבית בהפקדות של החוסכים.

אמנם, שלא כמו בחלק מהקרנות שהיו נהוגות בעבר, קרן זו איננה כוללת מרכיב של אג"ח מיועדת (כלומר כזו שהונפקה על ידי הממשלה, במיוחד למטרות פנסיוניות ועם תשואה מובטחת), אבל ללקוחות ישנה אפשרות לבצע הפקדות מוגדלות. למעשה, זהו יתרונה הגדול של אלטשולר שחם פנסיה כללית – היכולת להפקיד סכומים גבוהים במיוחד, מעבר למקובל, גם באופן שוטף וגם בהפקדות חד פעמיות. בכך, מדובר על קרן שיכולה להתאים מאוד לאנשים בעלי הכנסות גבוהות או למי שהחל לחסוך בגיל מבוגר ומבקש להשלים את החסר.

היקף נכסים ומדיניות השקעות

חשוב להבין שקרן פנסיה כללית זו איננה מתחרה בקרנות גדולות וותיקות ממנה בסכומים שאותם היא מנהלת. בשל מאפייניה היא איננה פונה לציבור הרחב, זה שמפקיד את סכומי הכסף המקובלים על פי התקנות (לא יותר מ-40 אחוז מהשכר הממוצע במשק). עם זאת, גם כאן, כמו בכל קרן אחרת, כדאי לדעת על מצבה הכספי ומדיניות ההשקעות.

בהתאם לדיווחי החברה כפי שהללו מקבלים ביטוי בדוחותיה הכספיים, נכון לתחילת שנת 2014 נכסי החברה עומדים על סך של 17,661,000 ₪. עוד נציין בנוסף שסכום ההתחייבויות הפנסיוניות של הקרן עומדות על 17,365,000 ש"ח.

מדינות ההשקעה של הקרן נכון לתחילת שנת 2014 כוללת השקעות בעיקר באגרות חוב ממשלתיות ולא ממשלתיות (אג"ח קונצרני) וכן מניות, מט"ח והשקעות שקליות לטווח קצר. מעל לשליש מנכסי הקרן מושקעים באג"ח סולידי – ממשלתי, כרבע מושקע באג"ח קונצרני ואחוז דומה מושקע במניות. על פי הצהרת מנהל הקרן, החשיפה למט"ח מבוצעת ברמה של בין 10 ל-13 אחוזים. התשואה שעליה מדווחים מנהלי הקרן, נכון לתקופה האחרונה עומדת על 9 אחוזים בקירוב בשקלול שנתי.

מידע נוסף

למעוניינים במידע נוסף על החברה, פעילותה וקרנות הפנסיה שלה נמליץ לגלוש באתר האינטרנט של החברה, שנמצא בכתובת https://www.as-invest.co.il/. באתר ניתן ללמוד יותר על תחומי הפעילות של החברה, לבדוק נתונים אישיים של לקוחות וחוסכים פנסיוניים ואחרים, ולהתעדכן גם בנתונים כללים.

באמצעות אתר האינטרנט ניתן גם להצטרף לתוכניות הפנסיה השונות, באמצעות הורדת טפסים, מילויים בהתאם להנחיות ושליחתם לחברה.

לקבלת שירות קיימת אפשרות לפנות למחלקת שירות הלקוחות, שנמצאת תחת ניהולו של עדי גולד, המשמש סמנכ"ל בחברת בבית ההשקעות.

מספרי הטלפון לרשות הלקוחות הם 5054* או לחילופין 073-2331500 (שלוחה מספר 2).

דואר אלקטרוני:   [email protected]